UgensErhverv.dk

Salg af typehuse står på stand-by

Nedgangen i salget af typehuse fører til, at producenterne ruster sig til den ændrede situation med nye strategier

05-12-2007

Nedgangen i salget af typehuse fører til, at producenterne ruster sig til den ændrede situation med nye strategier

Af Hans Windeløv

Den afventende situation på boligmarkedet har det seneste års tid gjort det noget sværere at lange nybyggede boliger over disken i forhold til tidligere. Det skyldes bl.a., at boligkøberne i stigende omfang afventer salget af den nuværende bolig, inden de begiver sig ud i et nyt købsprojekt.

Sådan lyder meldingen fra flere af typehusproducenterne.
- Folk er blevet noget mere utrygge ved situationen, fordi det er sværere at sælge boligen. Når alle venter på at få solgt boligen, inden de køber en ny, så får vi en situation, hvor alle venter på hinanden. En del af forklaringen til denne forsigtighed er, at det ofte er pengeinstitutterne som slår bremserne i og rådgiver folk til at sælge, inden de køber nyt hus, siger direktør Martin Ravn-Nielsen fra Bülow & Nielsen A/S.

Han mener ligeledes, at eksperter, politikere og presse er med til at tegne situationen noget hårdere op, end tilfældet egentlig er.

Slut med guldrandede handler
- Renten er altså stadig lav, beskæftigelsen er historisk høj og antallet af tvangsauktioner er ikke alarmerende, så jeg mener egentlig, at det sceneskifte, som har ført til større tilbageholdenhed er udtryk for, at psykologien spiller en meget vigtig rolle. Folk skal vænne sig til, at de tider er ovre, hvor man lavede guldrandede handler. Handler som bar præg af, at boligen steg yderligere i værdi allerede dagen efter den var købt, siger Martin Ravn-Nielsen.

Markedet er lige nu ved at finde et passende leje, hvor priserne lander på et rimeligt niveau, meget afhængigt af område og boligtype. Men det kræver noget at få omsætningshastigheden på boliger op. Boligmarkedet netop nu ligner mest af alt et kredsløb, som kun fungerer, hvis interesserede købere har fået solgt deres bolig.
Det mener Martin Ravn-Nielsen dog godt, at der kan laves om på.

Friværdi dækker risikoen
- Egentlig handler det om at finde et fornuftigt prisleje for det hus, man skal sælge. Også selv om der kan være tale om balancegang på en skarp kant. Har man en rimelig friværdi i boligen, og er man villig til at gå ned i pris og afsætte eksempelvis 200.000-300.000 kr. til dækning i en overgangsperiode, mener vi godt, at det kan lade sig gøre at købe nyt hus inden det gamle er solgt. Men det kræver, at pengeinstitutterne er med på idéen og er villige til – i samråd med os – at lede rådgivningen i denne retning, siger Martin Ravn-Nielsen.

Men der er dog også andre muligheder. Som en reaktion på, at salget ikke går helt så hurtigt, er Bülow & Nielsen villig til en mere gennemgribende vurdering af købernes muligheder på markedet, når de henvender sig om køb af nyt hus.

Hjælp i særlige tilfælde
- I flere tilfælde har vi gode erfaringer med i en periode at hjælpe kunderne med betalingen af huslejen i den bolig, de ønsker at sælge, så de undgår at skulle betale dobbelt husleje. En sådan overgangsordning har bevirket, at det faktisk kan lade sig gøre at købe sit drømmehus, siger Martin Ravn-Nielsen.

Han betoner dog, at metoden ikke er del af et nyt koncept, men er en hjælp som Bülow & Nielsen yder i enkelte tilfælde, hvor en vurdering af den enkelte sag har vist, at det var nødvendigt. Bl.a. når det drejer sig om at sælge de sidste huse i en udstykning, som kan afslutte et helt projekt eller en boligudstykning til gavn for alle.

- Det har i hvert fald skabt tryghed hos nogle af de kunder, som ikke har følt sig helt begejstrede ved situationen, siger Martin Ravn-Nielsen.

Kort leveringstid
Hvor de tre store sælgere af typehuse – Lind & Risør, Eurodan Huse og Bülow & Nielsen – alle har oplevet, at markedet er dykket, ser det anderlede ud for nogle af de mindre producenter. Hos ABC Huse A/S har man ikke ikke mærket svigtende salg. Det hænger sammen med, at man ikke er så berørt af, at folk skal sælge inden de køber hus.

- Vores målsætning, eller begrænsning om man vil, ligger på et salg af 50-60 huse om året. Det gør os meget fleksible i forhold til leverancerne fra underleverandørerne og gør, at vi opererer med kort leveringstid. Netop det er noget kunderne efterspørger, fordi de først køber efter de har solgt deres egen bolig. I modsætning til tidligere råder vi i det nuværende boligmarked de fleste kunder til ikke at starte et byggeri før den nuværende bolig er solgt, siger boligrådgiver og medindehaver af ABC Huse, Claus Funch Pedersen.

Ventetiden udnyttes, således at byggeansøgningen sendes til kommunen, og hvis godkendelsen ligger klar, kan der startes på byggeriet, så snart den tidligere bolig er solgt.
hawin@odsgard.dk

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling