UgensErhverv.dk
Farvel til kaos på byggepladsen

Farvel til kaos på byggepladsen

En ny uddannelse skal gøre udlejere og sælgere af skurvogne og pavilloner i stand til at rådgive bedre, så indretningen af byggepladser bliver mindre kaotisk

03-12-2007

En ny uddannelse skal gøre udlejere og sælgere af skurvogne og pavilloner i stand til at rådgive bedre, så indretningen af byggepladser bliver mindre kaotisk

Hovsaløsninger og dårlig planlægning af byggepladsers indretning er forstyrrende for byggeprocessen, de ansatte, og i sidste ende entreprenøren – og hans pengepung. Problemerne med planlægning og logistik er desværre hverdagskost på rigtig mange byggepladser rundt om i landet. Det ønsker Skurvogns- og pavillongruppen, som er en del af Materielsektionen i Dansk Byggeri, nu at ændre på med en ny uddannelse til sælgere og udlejere af skurvogne og pavilloner.

- Vi vil gerne uddanne og efteruddanne folk i branchen, så de kan blive så gode som muligt til at rådgive kunderne, så de kan slippe for de problemer, som dårlig indretning af en byggeplads kan give, siger formand for gruppen, Lars Lysgaard.

Et todages kursus i begyndelsen af 2008 bliver startskuddet, der skal gøre medlemmerne bedre til at orientere kunderne om indretningens kunst og regler på området.
- Det kommer til at omhandle afdækning af kundebehov og rådgivning, når det gælder midlertidig pladsbehov. Det gælder bl.a. lovgivningen på området, skurvognsregulativet, bygningsreglementet og regler for transport af containere og skurvogne, samt pavilloner, siger Lars Lysgaard.

Ikke en hyldevare
Men lige så vigtigt er det at de ansatte kan behovsafdække kunderne, så de hver især kan få en skræddersyet behandling.
- Det handler i høj grad om at kunne rådgive kunden på den rigtige måde, som giver lige præcis ham den bedste løsning. Og det gør man ved sammen at gennemgå byggeprocessen grundigt med den enkelte entreprenør. Man beslutter, hvilke skurvogne, der skal stå hvor for at være mest tilgængelige, hvilke vogne der er til hvad, og hvordan man hurtigst får flyttet en vogn, hvis projektet ændrer sig, siger Lars Lysgaard.
Afhængigt af, hvilken kunde det drejer sig om, skal der også vejledes om andre ting. F.eks. orienterer man om de specifikke vejregler omkring placering af vogne i København og på Frederiksberg, hvis kundens projekt finder sted i dette område.

- Det er vigtigt, at vi ikke bare ’langer en vare over hylden’. Men at vi sætter os nøje ind i, hvad den enkelte byggeplads kræver. Gevinsten for kunderne er, at byggepladsen bliver et rart sted at være, arbejdsmiljøet bliver bedre, og det unødvendige bøvl – og dermed også udgifter - bliver mindre, siger Lars Lysgaard.
Fælles værktøjskasse
Skurvogns- og pavillongruppen har samlet og delvist udarbejdet en række brancherelevante dokumenter i en fælles ’værktøjskasse’, som omhandler brand, energi, kvalitet, montage, og offentlige krav og regler. Her kan de ansatte fra medlemsvirksomhederne orientere sig og søge oplysninger fra vejledninger, bekendtgørelser, reglementer og kommunale bestemmelser.
- Vi har i samarbejde med Dansk Brandteknisk Institut, DBI, sammensat forskellige scenarier vedr. overnatning i skurvogne og pavilloner på byggepladser. De er lagt på vores hjemmeside, så medlemmerne her kan se praktiske eksempler på, hvordan man opstiller skurvogne, så loven overholdes, og hvordan man i øvrigt forholder sig, siger Lars Lysgaard.
- Vi anbefaler alle udlejere at rådgive kunden om, hvordan overnatning på byggepladsen gøres korrekt. Eksempelvis skal brandmyndighederne have besked forud for at overnatninger finder sted, siger Lars Lysgaard, og ønsker at undgå enhver gentagelse af den tragiske ulykke for nogle år siden, hvor en skurby nedbrændte, bl.a. fordi brandreglerne ikke var overholdt.

tibu@odsgard.dk

Skurvogns- og pavilliongruppen
har fordoblet sin medlemsskare siden 2004 og tæller i dag 21 medlemsvirksomheder, som samlet ejer og udlejer hovedparten af de i alt ca. 10.000 skurvogne og pavilloner i Danmark.
Gruppen arbejder med at fremme branchens interesse med tiltag som kan forbedre sikkerheden, kvaliteten, vidensdeling og uddannelse indenfor rådgivning om skurvogne og pavilloner og er løbende i direkte eller via Dansk Byggeri i dialog med myndigheder.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling