UgensErhverv.dk

Travlt vinterbyggeri forude

Håndværkerne skal knokle endnu vinter, dog ikke i samme omfang som sidste år, vurderer Dansk Byggeri

20-11-2007

Af Michael Rughede
Det er svært at spå - især om fremtiden! Ordsproget er især passende, når man skal give et bud på aktivitetsniveauet for den kommende vinter. Kong Vinter har som altid det sidste ord at skulle have sagt, men foreløbig tyder det på endnu en travl vinter for byggeriet.

- Trods en anelse opbremsning i konjunkturerne for byggeområdet er der stadig fuld fart på. Derfor vil vi sandsynligvis se høj aktivitet det kommende vinterhalvår, selvom den temmelig sikkert ikke slår sidste vinters, vurderer økonom Henrik Stig Sørensen fra Dansk Byggeris Erhvervspolitiske sekretariat.

Sidste vinter var helt exceptionel. Det ses bl.a. af ledighedstallene, som var rekordlave omkring 4,0- 4,5 %. Lavere end i en halvsløj sommer. Så lav bliver ledigheden næppe denne vinter.

- Sidste år var der lange ventetider på materialer og håndværkere, som pressede bygherrerne til at bygge i det omfang, det overhovedet kunne lade sig gøre. Det samme er ikke tilfældet i år, og dermed vil vinterledigheden formodentlig ende lidt højere. Også selvom vi denne sommer har oplevet den laveste byggeledighed nogensinde, vurderer Henrik Stig Sørensen.

Fast andel
Ser man på de seneste års byggeaktivitet, har der generelt været tale om en jævnt stigende tendens til at bygge mere om vinteren. Det er sket i takt med, at byggeriet har sat damp under kedlerne ovenpå de sløve år omkring årtusindskiftet.

Henrik Stig Sørensen påpeger dog, at ledigheden om vinteren fortsætter med at ligge på et niveau svarende til det dobbelte af sommerledigheden.
Det kunne indikere, at branchen blot vinterbygger, fordi der ikke er andre muligheder, snarere end at der sker en sæsonudjævning som følge af større accept af vinterbyggeriet.

- Men det er svært præcist at sige, hvorvidt vinterbyggeriet har erobret en større andel af det samlede byggeri, eller om udsvingene udelukkende skyldes konjunkturerne, siger Henrik Stig Sørensen. Han tror dog, der er sket en lille forskydning til fordel for vinterbyggeriet.

Totalinddækninger
Hans synspunkt støttes af afdelingschef Niels Nielsen fra organisationens erhvervstekniske afdeling.

- Der har været kraftig produktudvikling, og der er foretaget en række initiativer de seneste år, som har været med til at fremme vinterbyggeriet, siger Niels Nielsen.

- Totalinddækninger er blevet mere udbredte i byggeriet, hvor de er en fordel både om vinteren og i regnfulde sommerperioder. Dem vil vi se flere af i takt med, at flere bygherrer opdager fordelene og indskriver et krav om totalinddækninger i de udbud, hvor den er rentabel, siger Niels Nielsen.
Til at afdække, hvorvidt en totalinddækning kan svare sig, er der udviklet et beregningsværktøj, der belyser økonomien for byggeprojektet ved inddækningen.

Mere vinterbyg venter
Et andet tiltag, som skal skyde mere gang i vinterbyggeriet, findes i sommerens kommuneaftale. Her blev indskrevet en hensigtserklæring om, at kommunerne skal tilstræbe at sende 25 % af opgaverne i udbud, så de udføres i 1. kvartal.

Trods de positive takter er det dog stadig vigtigt at øge informationen om vinterbyggeriets muligheder, mener Niels Nielsen.

- Der er fortsat mange, som instinktivt vælger at lægge byggeriet i sommerhalvåret. For nogle byggerier er det også det optimale, men i rigtig mange andre kan nye løsninger og materialer, sammen med generelt bedre leveringsmuligheder og udbud af arbejdskraft i vinterhalvåret, give en mindst ligeså god økonomi i projektet, siger Niels Nielsen.

Det offentlige skal gå forrest
Effekten af de nævnte tiltag sammen med sidste års ændring af vinterbekendtgørelsen, som flytter en del af ansvaret for vinterbyggeriet fra bygherrerne over på entreprenørerne, giver forventninger om endnu mere vinterbyggeri i årene fremover.

- Men det er de offentlige bygherrer, som i sidste ende skal være primus motor for udviklingen, siger Niels Nielsen og gentager Dansk Byggeris ofte fremførte vision for, hvordan vinterbyggeriet skal løftes.

I den store nationale husholdningskasse giver det dels god mening, at det offentlige spreder sine byggeopgaver ud over kalenderåret og samtidig sparer dagpenge til arbejdsløse håndværkere i vinterhalvåret, og så kan netop stat og kommuner vælge at styre aktiviteterne, hvor de fleste andre aktører handler ud fra rene markedsmæssige betragtninger.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling