UgensErhverv.dk

Fugebranchens Garantiordning

Yderligere oplysninger kan indhentes hos sekretariatet, tlf. 33 14 19 99 eller på FSO’s hjemmeside www.fugebranchen.dk

15-06-2004

FSO Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd har som andre organisationer en garantiordning. Ordningen skal sikre en høj standard og kvalitet i det udførte fugearbejde for såvel private som professionelle bygherrer.

Forudsætning for garantiordningen
Fugebranchens Garantiordning er garantiordningen for professionelt fuge- og tætningsarbejde og for materialer, som skal sikre alle bygherrer, også den private, gode, holdbare og funktionsdygtige fuger. Ordningens formål er jf. vedtægterne – at sikrer bygherrer og andre slutaftagere mod økonomisk tab som følge af mangler ved fugearbejde og fugematerialer.

Fugebranchens Garantiordning omfatter både fugematerialer og fugearbejde udført af FSO-entreprenør med fugematerialer fra en FSO-leverandør. Mørtel- og flisefuger undtaget, idet disse fugetyper henhører under andre håndværksfag. Ordningen dækker skader på fugearbejde udført i Danmark, dog excl. Grønland og Færøerne, herunder fugers utæthed og manglende holdbarhed.

Ordningen dækker, foruden selve fugearbejdet, skader forårsaget af fugematerialer som følge af fabrikationsfejl, ved anvendt fugemateriale eller forkert brugsanvisning for produktet, men ikke følgeskader eller driftstab.

Aktivering af garantiordningen forudsætter, at FSO’s tekniske retningslinier er fulgt fra projektering til færdig fuge. Korrekt drift og vedligehold forudsættes. Det skal være konstateret, at det FSO-medlem, som har leveret mangelfuldt arbejde eller mangelfulde materialer, ikke kan opfylde sine forpligtigelser, er trådt i likvidation eller er gået konkurs. Der skal foreligge dokumentation for de anvendte produkter og deres anvendelse, fx gennem en kvalitetssikringshåndbog, og entreprisesummen skal være over kr. 10.000

Indhold og fordele
Ved at vælge et medlem af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd får bygherre og slutbruger sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udførte fuger og tætninger. Branchen indestår for, at en forbrugers berettigede krav mod en FSO-entreprenør eller en FSO-leverandør altid bliver opfyldt. Der gives også sikkerhed for garanti på fugearbejde og materialer, hvis et medlem ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtigelser. Som den eneste i branchen, dækker ordningen for både materialer og arbejdsudførelse inden for sit felt helt op til kr. 125.000 pr. sag.

Brochurer

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Østerbro Tømmerhandel Gruppen er netop nomineret til ’EY Entrepreneur Of The Year’, der er en af Danmarks og verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence

Boligminister vil have mange flere almene boliger

Boligminister vil have mange flere almene boliger

I dag tager boligminister Kaare Dybvad Bek første spadestik til 148 nye almene boliger i København og den slags byggeri vil han have meget mere af så vi får blandede boligområder med plads til alle