UgensErhverv.dk

Fugebranchens Garantiordning

Yderligere oplysninger kan indhentes hos sekretariatet, tlf. 33 14 19 99 eller på FSO’s hjemmeside www.fugebranchen.dk

15-06-2004

FSO Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd har som andre organisationer en garantiordning. Ordningen skal sikre en høj standard og kvalitet i det udførte fugearbejde for såvel private som professionelle bygherrer.

Forudsætning for garantiordningen
Fugebranchens Garantiordning er garantiordningen for professionelt fuge- og tætningsarbejde og for materialer, som skal sikre alle bygherrer, også den private, gode, holdbare og funktionsdygtige fuger. Ordningens formål er jf. vedtægterne – at sikrer bygherrer og andre slutaftagere mod økonomisk tab som følge af mangler ved fugearbejde og fugematerialer.

Fugebranchens Garantiordning omfatter både fugematerialer og fugearbejde udført af FSO-entreprenør med fugematerialer fra en FSO-leverandør. Mørtel- og flisefuger undtaget, idet disse fugetyper henhører under andre håndværksfag. Ordningen dækker skader på fugearbejde udført i Danmark, dog excl. Grønland og Færøerne, herunder fugers utæthed og manglende holdbarhed.

Ordningen dækker, foruden selve fugearbejdet, skader forårsaget af fugematerialer som følge af fabrikationsfejl, ved anvendt fugemateriale eller forkert brugsanvisning for produktet, men ikke følgeskader eller driftstab.

Aktivering af garantiordningen forudsætter, at FSO’s tekniske retningslinier er fulgt fra projektering til færdig fuge. Korrekt drift og vedligehold forudsættes. Det skal være konstateret, at det FSO-medlem, som har leveret mangelfuldt arbejde eller mangelfulde materialer, ikke kan opfylde sine forpligtigelser, er trådt i likvidation eller er gået konkurs. Der skal foreligge dokumentation for de anvendte produkter og deres anvendelse, fx gennem en kvalitetssikringshåndbog, og entreprisesummen skal være over kr. 10.000

Indhold og fordele
Ved at vælge et medlem af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd får bygherre og slutbruger sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udførte fuger og tætninger. Branchen indestår for, at en forbrugers berettigede krav mod en FSO-entreprenør eller en FSO-leverandør altid bliver opfyldt. Der gives også sikkerhed for garanti på fugearbejde og materialer, hvis et medlem ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtigelser. Som den eneste i branchen, dækker ordningen for både materialer og arbejdsudførelse inden for sit felt helt op til kr. 125.000 pr. sag.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Kapitalfondsindgreb rammer alligevel ikke andelsboliger

Kapitalfondsindgreb rammer alligevel ikke andelsboliger

Regeringen og venstrefløjen har sammen med Dansk Folkeparti brugt vinterferien på at finde frem til den endelige aftale om et indgreb mod kapitalfondes kortsigtede investeringer i udlejningsejendomme. Og der er lyttet til kritikken

Gør den nye brandnorm spiselig for entreprenørerne

Gør den nye brandnorm spiselig for entreprenørerne

Den 6. marts træder den ny brandnorm i kraft. Det nye regelsæt trækker tænder ud blandt entreprenørerne, som flokkes om korte kurser. Øland har allerede afholdt 15 velbesøgte kurser landet over

Viden om grøn omstilling bør være gratis

Viden om grøn omstilling bør være gratis

Flere aktører leverer viden til byggeriet om, hvordan man bygger korrekt og undgår fejl. Desværre skal man betale for den, selv når den er produceret af offentlige institutioner, og det bremser bæredygtigt byggeri, mener Konstruktørforeningen

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Der er netop udpeget en vinder af konkurrencen om en ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg