UgensErhverv.dk

Og Byplanprisen går til … Silkeborg!

Byen fik prisen for forvandlingen af Silkeborg Papirfabrik fra industriarealer til ny bydel.

05-10-2007

Det blev Silkeborg der løb med Byplanprisen 2007. Byen fik prisen, som uddeles af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, for forvandlingen af den gamle papirfabrik til en ny bydel.

Mange byer forsøger i disse år at udnytte deres udtjente og forladte industriarealer til attraktive områder med sjæl. Det er lykkedes specielt godt i Silkeborg.

- Der er sket en omdannelse, som på en gang afspejler vores tid og levner plads til historien. Samtidig har man opnået en god blanding af virksomheder, kulturelle institutioner og boliger. I den overordnede strukturplan er der fokus på arkitektonisk kvalitet og realiserbare planløsninger, fastslår dommerkomiteen i sin begrundelse for tildelingen.

At det er blevet en succes skyldes et unikt samarbejde mellem kommune, investorer og arkitekter/ingeniører.

- Det afgørende og nyskabende i processen og den anvendte metode er den effektive partnerskabsorganisering. Samarbejdet mellem kommune, investor og de involverede ingeniør- og arkitektfirmaer har været godt. Åbenhed og tillid har været nøgleord og det tætte samarbejde har betydet, at de faglige mål for bykvalitet er fastholdt i realiseringen af den spændende bydel. Der er skabt en fælles forståelse hos projektudviklere, planlæggere og dem, der realiserer planen.

Komiteen bemærker dog også, at Silkeborg endnu ikke kan hvile alt for trygt på laurbærrene. Selv om selve det nye område således fungerer fint mangler der en endnu en god sammenhæng til den eksisterende by på grund af store trafikanlæg.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Henrik Mielke stopper i MT Højgaard

Henrik Mielke stopper i MT Højgaard

Bestyrelsen i MT Højgaard Holding har med virkning fra i dag ansat Steffen Baungaard som ny administrerende direktør og koncernchef

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Trods verserende retssag ved EU-Domstolen, SKAL Danmark indføre mindstelønsdirektivet, inden der er faldet dom i sagen

Byggearbejdere  i Nyborg udsættes for kræftfremkaldende afgasninger

Byggearbejdere i Nyborg udsættes for kræftfremkaldende afgasninger

Arbejdstilsynet ved ifølge folketingsmedlem fra Enhedslisten, at byggearbejderne går i en potentiel kræftbombe. Men der gribes ikke tilstrækkeligt ind

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Det tidligere medlem af EU-Parlamentet, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, er ikke overrasket over, at Danmark - trods retssag ved EU-Domstolen - tvinges til at gennemføre Mindstelønsdirektivet