UgensErhverv.dk

Håndværksmestre mødes om skatten

Befordringsgodtgørelse, brug af firmabil og personalegoder er nogle af emnerne på Dansk Byggeris møder om skat

03-10-2007

Informationsmøder, hvor medarbejdere fra SKAT kommer hele vejen rundt om skatteregler, der er relevante i byggevirksomheder, er blevet et tilløbsstykke i Midt- og Vestjylland, hvor Dansk Byggeri i morgen, torsdag den 4. oktober, afholder sit tredje skattemøde i 2007.

Målgruppen for informationsmøderne er mestre og indehavere samt øvrige med løn og personaleansvar, og deltagerne vil på mødet få kendskab til skattereglerne, herunder dokumentation for brug af firmabiler, udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse i forbindelse med arbejde, der medfører overnatning, udbetaling af befordringsgodtgørelse til og fra arbejde, skatteregler for udenlandsarbejde samt personalegoder.

På mødet vil der bl.a. blive orienteret om:

Gulpladebiler:
Bestemmelser vedr. beskatning for de ansatte.
Relevante bestemmelser i registreringsloven, momsloven, vægtafgiftsloven, - herunder tillægsafgiften for privat anvendelse.

Rejsegodtgørelse og fradragsregler:
Regler for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse og befordringsgodtgørelse, - herunder fradragsmuligheder.

Udenlandsk arbejdskraft:
Hvordan forholder virksomheden sig ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, - herunder det rent administrative omkring udstedelse af skattekort m.v.

Personalegoder:
Hvilke muligheder har virksomheden for at tilbyde diverse goder, - f.eks. bredbånd, telefon, avis, sundhedsforsikringer m.v.

Oktobermødet afholdes på Holstebro Tekniske Skole, og et fjerde informationsmøde med SKAT afholdes i november måned i Viborg. De to første møder blev afholdt i maj og juni i Herning og Skive med tilsammen cirka 120 deltagere. Deltagelse er gratis for Dansk Byggeris medlemmer.

-los

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Henrik Mielke stopper i MT Højgaard

Henrik Mielke stopper i MT Højgaard

Bestyrelsen i MT Højgaard Holding har med virkning fra i dag ansat Steffen Baungaard som ny administrerende direktør og koncernchef

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Trods verserende retssag ved EU-Domstolen, SKAL Danmark indføre mindstelønsdirektivet, inden der er faldet dom i sagen

Byggearbejdere  i Nyborg udsættes for kræftfremkaldende afgasninger

Byggearbejdere i Nyborg udsættes for kræftfremkaldende afgasninger

Arbejdstilsynet ved ifølge folketingsmedlem fra Enhedslisten, at byggearbejderne går i en potentiel kræftbombe. Men der gribes ikke tilstrækkeligt ind

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Det tidligere medlem af EU-Parlamentet, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, er ikke overrasket over, at Danmark - trods retssag ved EU-Domstolen - tvinges til at gennemføre Mindstelønsdirektivet