UgensErhverv.dk

Kvalitet på tagryggen

Husejere er klar til at betale mere for tagmaterialer.

15-06-2004

Husejere er klar til at betale mere for tagmaterialer.


Af journalist Lars Solberg

Mange byggemarkeder, trælasthandler og andre forhandlere af byggematerialer har bemærket, at danskerne i langt højere grad har råd til at forbedre deres hjem – det gælder både på det praktiske område med flere faciliteter, men det gælder også i stigende grad på det æstetiske felt. I det hele taget skal kvaliteten i dag være i top, og det gælder ikke mindst på tagområdet, hvor de dyre tagmaterialer som glaserede tegl og naturskifer vinder frem.
En af de virksomheder, der tydeligt kan mærke denne udvikling, er Kongebro Natursten A/S, der i en del år har importeret og forhandlet tagdækning af naturskifer fra Nordspanien.

- Vi har igennem den seneste tid mærket en stor udvikling i de henvendelser, vi får. Hvor det før primært var entreprenører og byggefirmaer, der brugte materialet på større projekter, får vi nu flere gange om dagen henvendelser fra private med almindelige huse, der ønsker at få naturskifer på taget, fortæller teknisk chef hos Kongebro Carsten Møller Hansen.

Før sås skifer kun på store bygninger. Enten på nye, der skulle være særligt spektakulære, eller gamle, der skulle renoveres i flot stil. Materialet blev næsten udelukkende brugt til eksklusive formål, men den udvikling er der for alvor lavet om på.

Carsten Møller Hansen oplever nu, at også menigmand ønsker nogle eksklusive sten på sine spær. Og han mener, at det er en generel udvikling, der er inden for hele området.

Trætte af billige produkter
- Der har været rigtig mange år, hvor det eneste, der optog folk, var, hvor billigt de kunne få byggematerialerne. Prisen var omdrejningspunktet. Det slog for alvor igennem i 1980’erne, hvor man blandt andet i forbindelse med tagkonstruktion valgte færdigvarer i plast. Det var tagrender og skotrender i plast. Men de tider, hvor det var det eneste, der blev brugt, er nu forbi, fortæller han.

Carsten Møller Hansen mener, at folk er blevet trætte af de billige produkter i plast, men også interessen for produkter som kunstige skifersten fader ud.

- Plast og andre kunstprodukter kommer til at se kedelige ud efter nogle år. Det ældes ikke med ynde og kommer til at fremstå lidt trist, og det kan give et helt hus et lidt kedeligt udseende, siger han.

Og private har fået flere penge mellem hænderne blandt andet ved belåning af huse.

- Æstetik og penge hænger sammen. Flere penge giver sig udslag i, at de kan tillade sig at investere i, at tingene ser godt ud, siger han.

Og her synes et stigende antal, at naturskifer er det helt rigtige – også til parcelhuse.

- Naturskifer er et naturmateriale af vulkansk aske og ler, der er blevet til gennem bearbejdning under jorden. Den har sit helt eget udseende. Og så kan den holde meget længe og bliver faktisk kun flottere, som årene går, hvor de fleste andre materialer bliver kedeligere, siger han.

Prismæssigt har det efterhånden også nået et niveau, hvor almindelige mennesker kan være med.

- Det er jo ikke et billigt materiale, men det er faldet en del i pris. I dag matcher det prismæssigt gode glaserede tagsten, og så er holdbarheden lang - omkring 100 år, siger Carsten Møller Hansen.

Brochurer

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Det er nok de færreste i byggesektoren, der har været opmærksomme på, at regeringens finanslov også rammer byggesektoren på afgiftsområdet, idet råstofafgifterne står til en klækkelig forhøjelse.

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

I et nyt inspirationshæfte kan lærere hente ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design - og blive klogere på nye alliancer med museer og erhvervsskoler

Carlsberg Byens største domicil

Carlsberg Byens største domicil

I dag afholdes rejsegilde på Emil Christian Hansen Hus, der kommer til at danne ramme om it-virksomheden Vismas nye hovedkontor i København

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

En omfattende undersøgelse viser store huller i danskernes indsigt i, hvordan de er dækket af henholdsvis garanti og købeloven