UgensErhverv.dk

Hård beskæring i udlejningsbranche

For mange materieludlejere giver for lidt indtjening – lukninger, fusioner og opkøb i fuld gang.

15-06-2004

For mange materieludlejere giver for lidt indtjening – lukninger, fusioner og opkøb i fuld gang.


Af journalist Lars Solberg

Materieludlejning har i mange år været en rigtig god forretning. Det medførte en voldsom vækst i antallet af udlejere op gennem 1990’erne – enten som hovedforretning eller som nebengeschæft for et entreprenørfirma. Men grundet den langvarige byggekrise er de dage for længst forbi. Nu er der for mange virksomheder, og kampen for overlevelse er i fuld gang med både opkøb, lukninger og fusioner.

- Det syder og bobler i øjeblikket inden for branchen. Der er en større omstilling i gang, siger Erik Høi, der står i spidsen for det største danske materialeudlejningsfirma Altima A/S, som udlejer lifte, entreprenørmaskiner, pavilloner og andet.

Virksomheden er selv et meget godt eksempel på den transformering, som branchen oplever. I begyndelsen af året fik Altima A/S ny ejer - den finsk funderede koncern Ramirent OYJ, der ifølge selskabet selv er det tredjestørste inden for materieludlejning i Europa og det største i Norden

Hektiske år
De senere år har været hektiske for Altima.

Oprindeligt udsprang firmaet af NCC Danmark A/S, men blev i 2002 solgt til den svenske koncern Altima Group AB. Nu er Altima Group så blevet overtaget af Ramirent, men historien slutter ikke her.

Ramirent har netop yderligere opkøbt det danske firma Treffco. Opkøbet blev relevant, da Treffco, som i 25 år har solgt entreprenørmateriel og lifte, for et år siden gik i betalingsstandsning.

Virksomheden var midt i at omlægge sin forretning til at være baseret på udlejning, og det tiltag gjorde den efterfølgende mere relevant for Ramirent/Altima.

- Vores to firmaer er et perfekt match. Treffco supplerer vores virksomhed på flere områder, blandt andet med materiel og kompetence inden for lifte. Yderligere styrker fusionen vort geografiske netværk i Danmark, siger han.

Færre firmaer
Så i dag er Erik Høi adm. direktør for Ramirents danske aktiviteter, der omfatter både Altima og Treffco. Han er overbevist om, at de store forandringer, der blandt andet er sket for Altima, også kommer til at ske for andre.

- Der er for mange virksomheder inden for materieludlejningsområdet, og der er ingen tvivl om, at der i løbet af de næste fire-fem år vil blive færre firmaer, siger Erik Høi.

Han forventer, at markedet vil stabilisere sig med få store nationale virksomheder.

- På landsplan ender det nok med tre-fire stykker. Lokalt vil der stadig være enkelte firmaer, som vil klare sig, da de er kendt lokalt og bruges af lokale firmaer, siger direktøren.

Ifølge Erik Høi er Altima-Treffco i dag den største materieludlejer i Danmark. Han anslår firmaet til at være dobbelt så stort som nummer to.

Det vides ikke helt, hvem der sidder på andenpladsen, men DNE Materieludlejning, JJ Materieludlejning eller Cramo er gode bud.

Erik Høi er overbevist om, hans virksomhed står rigtig godt rustet til de fremtidige udfordringer inden for området. Og han tvivler ikke på, at udfordringerne kommer.

- Vores branche er ikke, hvad den har været. Udover at opkøbe og blive stærkere og bredere i produktsortiment, er vi også nødt til at satse på forskellige samarbejdsaftaler, så yderligere vækst sikres, siger han.

Partnering og outsourcing
Altima har i flere omgange været med i partnering-aftaler og har haft ansvaret for mange outsourcede opgaver i forbindelse med forskellige større projekter.

Virksomheden har eksempelvis været med i byggeriet af flere boliger mod havnefronten ved Tuborg, hvor Altima havde det fulde ansvar for skure og pavilloner til de arbejdere, der skulle være på byggepladsen i et par år.

Men der har været mange opgaver af den slags, og ifølge Erik Høi er det vejen frem.

- Vores forretningsområde udvider sig. Entreprenørerne outsourcer flere og flere opgaver i forbindelse med større byggeprojekter, og vi er klar til tage mere ansvar på os, siger direktøren for Altima-Treffco.

Det to firmanavne glider efterhånden ud til fordel for navnet Ramirent. Navneskiftet skal være helt gennemført 1. januar 2005.

Brochurer

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Det er nok de færreste i byggesektoren, der har været opmærksomme på, at regeringens finanslov også rammer byggesektoren på afgiftsområdet, idet råstofafgifterne står til en klækkelig forhøjelse.

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

I et nyt inspirationshæfte kan lærere hente ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design - og blive klogere på nye alliancer med museer og erhvervsskoler

Carlsberg Byens største domicil

Carlsberg Byens største domicil

I dag afholdes rejsegilde på Emil Christian Hansen Hus, der kommer til at danne ramme om it-virksomheden Vismas nye hovedkontor i København

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

En omfattende undersøgelse viser store huller i danskernes indsigt i, hvordan de er dækket af henholdsvis garanti og købeloven