UgensErhverv.dk

Bedre information om byggeplads-kemi

Ny database giver hurtigt overblik over farlige stoffer i byggematerialer.

14-06-2004

Ny database giver hurtigt overblik over farlige stoffer i byggematerialer.


Dansk Kemidatabase er navnet på en ny informationskilde på nettet, som kan give et hurtig indblik i hvilke kemiske stoffer, der er i forskellige byggematerialer, og hvilke stoffer, man kan arbejde med uden risiko. Den er velegnet til at udarbejde de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger.

Databasen er blevet til via et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private firmaer.

Bag den står NCC, MT Højgaard, Skanska Danmark, Chemtox og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

Den er opbygget som et praktisk arbejdsredskab.

Databasen er en videreudvikling af den oprindelige Byggeriets Kemidatabase. Inden premieren er den blevet gennemtestet af entreprenørfirmaet Hoffmann A/S.
Ud over at være et internetbaseret værktøj til arbejdspladsbrugsanvisningerne, gør den det muligt at oprette og vedligeholde et system i den enkelte virksomhed til styring af kemiske produkter.

Desuden er den udstyret med et klassificeringssystem med farvekoder, der giver et hurtigt overblik over hvilke produkter, der har negative egenskaber i forhold til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det er ny fælles branchestandard for risikovurdering af byggerelateret kemi, som alle parter i byggeprocessen har mulighed for at tilmelde sig.

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter forventer, at Dansk Kemidatabase bliver et af de vigtigste redskaber for virksomhederne for at få positive arbejdsmiljøsmiley’er.

- Databasen er målrettet udviklet til alle byggeriets aktører. Det er Byggeriets Arbejdsmiljøcenters vision, at databasen benyttes bredt såvel i udførelsesfasen som i forbindelse med byggeriets planlægning, hvor entreprenører, bygherrer og rådgivere har mulighed for at få indflydelse og styr på det kemiske arbejdsmiljø på den kommende byggeplads, udtaler arbejdsmiljøkonsulent Morten Gudmundsson fra Byggeriets Arbejdsmiljøcenter.

Nærmere oplysninger om den nye database på www.ba-danmark.dk.
-ls.

Brochurer

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Det er nok de færreste i byggesektoren, der har været opmærksomme på, at regeringens finanslov også rammer byggesektoren på afgiftsområdet, idet råstofafgifterne står til en klækkelig forhøjelse.

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

I et nyt inspirationshæfte kan lærere hente ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design - og blive klogere på nye alliancer med museer og erhvervsskoler

Carlsberg Byens største domicil

Carlsberg Byens største domicil

I dag afholdes rejsegilde på Emil Christian Hansen Hus, der kommer til at danne ramme om it-virksomheden Vismas nye hovedkontor i København

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

En omfattende undersøgelse viser store huller i danskernes indsigt i, hvordan de er dækket af henholdsvis garanti og købeloven