UgensErhverv.dk

Bolighåndbog for unge med særlige behov på gaden

Boliger, bomuligheder og bo-mønstre for unge med særlige behov bliver behandlet i et nyt katalog

23-08-2007

Håndbogen, der er udarbejdet af Landsforeningen Ligeværd og Bo- og Udviklingsselskabet for Borgere med Særlige behov ( B-U-S) er tænkt som en vejledning og hjælp for unge med særlige behov. Men også forældre, sagsbehandlere og andre, der har brug for konkrete bomuligheder vil kunne skaffe sig nødvendig viden og adgang til mulige adresser.

Der er gennem arbejdet knyttet kontakt til en del organisationer, der rummer målgruppen, ligesom der er indgået aftale med boligorganisationer om at gøre brug af deres informationsmateriale med relevante bomuligheder.

En ramme for tryghed
Erfaringerne har vist, at det er meget svært for unge med særlige behov, at at finde egnede bomuligheder rundt i landet, og det er håbet, at håndbogen vil være en hjælp både i første fase, når ønsket om at finde en bolig opstår, og i situationer, man må komme ud for i dagligdagen, når man er flyttet ind i sin nye bolig.

I Landsforeningen Ligeværd og BUS tillægger man det stor værdi at bo ´rigtigt´, og mener, at det er af vital betydning for alle mennesker. Boligen er altså den helt grundlæggende ramme for tryghed, tilhørsforhold og identitet. For mennesker med særlige behov, som ofte har svært ved selv at skabe de sociale netværk, er risikoen for ensomhed og isolation derfor ekstra stor, hvis boligen og dens omgivelser ikke er optimale.

- Bolig og velfærd hænger sammen, og det gælder ikke mindst for unge, som på forskellig vis har det sværere end de fleste i deres alder. Vi håber, at bolighåndbogen vil hjælpe de unge og deres familier med at få overblik over hvilken boform, der vil passe i netop deres situation, siger Marianne Kofoed, der er projektleder i Realdania, der har været med til at støtte udfærdigelsen af bogen.

Af håndbogen fremgår også et bredt udsnit af skoler og uddannelsessteder, som kan være muligheder, hvor målgruppen også kan få sine praktiske ønsker tilgodeset.
Kataloget kan rekvireres ved B-U-S kontoret i Århus, hvor man samme sted kan rekvirere en CD-rom med samme indhold.

-tibu

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling