UgensErhverv.dk

Et løfte om et løft til byggeriet

I Dansk Byggeri er man begejstret for, at nedslidte bygninger i det offentlige er på dagsordenen i regeringens udspil

22-08-2007

- Vi har i Dansk Byggeri de senere år dokumenteret, at manglende vedligeholdelse har ført til store værditab i den offentlige bygningsmasse, samt at borgerne er utilfredse med vedligeholdelsesstandarden på blandt andet skoler og hospitaler. Derfor er regeringens initiativ helt nødvendigt, siger adm. Dir i Dansk Byggeri, Jens Klarskov.

Han henviser til, at regeringens i den nye kvalitetsreform lover, at 50 mia. kroner skal afsættes til nybyggeri og øget vedligeholdelse af hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner.

Kvalitetsreformen indeholder desuden en målsætning om et nyt prioriteringsredskab, som skal sikre en mere effektiv bygningsvedligeholdelse og bedre totaløkonomi, som Dansk Byggeri også bifalder.

- Prioriteringsredskabet passer som fod i hose med Dansk Byggeris arbejde med udviklingen af et såkaldt bygningsregnskab. Et regnskab, der systematiserer planlægningen af renovering og vedligeholdelse af offentlige bygninger – både økonomisk og teknisk. Der er behov for, at kommuner, regioner og stat fremover ikke nedprioriterer nødvendig vedligeholdelse, så borgerne oplever en faldende og utilfredsstillende kvalitet i de offentlige bygninger, mener Jens Klarskov.

For at sætte skub i udviklingen af det nye prioriteringsredskab, mener Dansk Byggeri, at regeringen skal stille krav til bygningsejerne i kommuner, regioner og stat. For eksempel kan regeringen gøre støtte til nybyggeri og vedligeholdelse fra Kvalitetsfonden afhængig af, at bygningsejeren arbejder med et systematisk prioriteringsredskab - eksempelvis et bygningsregnskab.

- Det handler om at få flere penge til renovering og vedligeholdelse, men også om at bruge pengene på den bedste måde. Vi kan ikke som samfund acceptere, at den manglende prioritering af vedligeholdelse i offentlige bygninger fortsætter. Det koster mange penge på længere sigt, og svækker den offentlige service, borgerne møder på hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner, slutter Jens Klarskov.

-tibu

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling