UgensErhverv.dk

Nu også AMU-kurser for udenlandske medarbejdere

Erhvervsskoler og AMU-centre må nu udbyde kurser på andre sprog end dansk. Bygge- og anlægsbranchens pres gav bonus

06-08-2007

Arbejdskraft fra udlandet har for alvor gjort sit indtog på de danske arbejdspladser i 2007. Især byggeriet har haft behov for at hentet medarbejdere uden for Danmarks grænser. Det vurderes, at der aktuelt er mere end 10.000 udenlandske medarbejdere i byggeerhvervet – primært fra Tyskland og Polen.

Det stiller nye krav til udbudet af kurser på landets erhvervsskoler og AMU-centre. For virksomhederne kan ikke længere nøjes med kurser på dansk. Der er et stort behov for, at virksomhederne kan sende deres udenlandske medarbejdere på kursus – på lige fod med de danske medarbejdere.

Stort behov
Fra den 1. august 2007 gør en ændring af AMU-lovgivningen det muligt for erhvervsskolerne at tilbyde AMU-kurser på fremmedsprog fx tysk eller engelsk. Lovændringen kommer efter lang tids pres fra blandt andet Dansk Byggeri.

- I byggeriet har vi længe efterlyst denne mulighed. Medarbejderne i byggeriet har behov for en række certifikatkurser som fx truck, epoxy og stilladser, for at kunne udføre deres arbejdsopgaver lovligt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Derfor er det nødvendigt, at kurserne ikke kun bliver udbudt på dansk, forklarer Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Meld Jer på banen!
Skolerne er ikke forpligtet til at udbyde kurser på andre sprog end dansk, men hvis de har lærerkræfter, der kan undervise på fx tysk eller engelsk, må de fremover tilbyde undervisning på disse sprog.

Selvom der ikke er undervisningspligt på fremmedsprog, opfordrer Dansk Byggeri erhvervsskolerne til hurtigt at melde sig på banen.

- Vi håber, at skolerne er kvikke til at tage udfordringen op og samarbejde indbyrdes, så der kan samles hold på tværs af de enkelte skoler og landsdele. Det er vigtigt, at de udbyder efteruddannelse til medarbejdere fra udlandet. For behovet er der i høj grad fx inden for arbejdsmiljøområdet, siger Michael H. Nielsen.

På lige vilkår
Dansk Byggeri opfordrer nu sine medlemsvirksomheder til at henvende sig til erhvervsskolerne med deres ønsker om efteruddannelse af udenlandske medarbejdere.

- Det er vigtigt, at vi både kan tiltrække og kompetenceudvikle medarbejdere - også medarbejderne fra udlandet, fastslår Michael H. Nielsen.

Udlændige ansat i danske virksomheder, kan deltage i AMU-kurser på samme vilkår som danskere. Tilskudsreglerne og reglerne om deltagerbetaling ændres ikke. Der vil være samme godtgørelse af løntab og deltagerbetaling, uanset om AMU udbydes på dansk eller andre sprog.

- los

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling