UgensErhverv.dk

byg-e baner vejen for den største portal for professionel e-handel med byggevare

14-06-2007

byg-e a/s indleder nu et banebrydende samarbejde med Norsk Byggtjeneste AS, der er den altdominerende formidler af byggeinformation i Norge. Målet er at samle samhandelen med bygge-materialer i Skandinavien på en fælles internetbaseret e-handelsløsning. Den nye portal får fra starten et potentielt samhandelsgrundlag på over 100 mia. kr. i Danmark og Norge, hvilket med høj sandsynlighed vil sikre en førsteplads inden for B2B e-handel - både nationalt og i Norden.

Samarbejdet vil give producenterne, forhandlerne og de professionelle brugere af byggematerialer en lang række effektiviseringer og administrative forenklinger, som vil fremme hele branchens konkurrenceevne.

byg-e har gennem de seneste år opbygget en central position for elektronisk samhandel mellem de professionelle parter i den danske byggevarebranche. Portalen benyttes af 50 førende leverandører og har 400 mellemhandlere - primært trælaster og byggemarkeder - tilsluttet som kunder. byg-e benyttes af ca. 2.000 daglige indkøbere og det vurderes, at portalen har et transaktionsomfang på omkring 1 mia. kr. på årsbasis. Nogle af branchens største virksomheder håndterer allerede nu op til 60 % af alle deres ordrer og transaktioner via byg-e.

”Med samarbejdet tager vi et stort skridt frem mod den ønskede effektivisering af den skandinaviske byggebranche. Selvom der er store forskelle i organiseringen af både producenterne af byggematerialer og i handlen med byggematerialer i Norge og Danmark - bl.a. på grund af meget forskellig infrastruktur, tekniske standarder og til dels også historisk betingede årsager - er vi overbeviste om, at byg-e.net vil give et løft til hele byggesektoren i begge lande”, siger Halvard Gavelstad, der er direktør for Norsk Byggtjeneste AS.

Udvidet marked
Fra begyndelsen af 2008 går systemet i luften i Norge og dermed får både danske og norske producenter af byggevarer en hurtig og enkel adgang til et udvidet nordisk marked, med alt hvad det indebærer af nye forretningsmæssige muligheder. Tilsvarende får indkøberne af byggematerialer adgang til et større vareudbud fra både nationale og internationale producenter.

"Med byg-e.net tager vi det første betydningsfulde skridt mod et mere åbent marked for handel med byggematerialer i Skandinavien, og det hilser byggevareleverandørerne naturligvis velkommen. Vi er i forvejen på vej mod en nordisk konsolidering af vores forretninger og får nu understøttet processen med et effektivt og økonomisk attraktivt e-handelssystem, der er skræddersyet til branchens samhandelsprocesser”, siger viceadm. direktør Karsten Knudsen fra
maxit a.s., der er formand for byg-e a/s.

"Trælasthandlerunionen - TUN lægger vægt på, at medlemmerne opnår de bedste priser og de lavest mulige transaktionsomkostninger i forbindelse med deres indkøb. Samarbejdet med Norsk Byggtjeneste sikrer, at vi kan videreudvikle byg-e, som branchens centrale e-handelsplatform og skabe yderligere værdi for vores medlemmer", siger Palle Thomsen, der er direktør i Trælast-handlerunionen - TUN.

Om byg-e
byg-e tilbyder to løsninger inden for e-handel: Direkte udveksling af EDI og XML samhandelsdokumenter via Internettet udenom det traditionelle og omkostningstunge EDI VANs system samt et unikt webbaseret system med 100 % bekræftede ordrer, som binder kundens ERP-system sammen med en byg-e tilpasset e-handelsløsning hos den enkelte leverandør.

I dette web-baserede system selvbetjener kunden sig til en endelig og 100% afstemt ordre. Med udgangspunkt i kundens egen rekvisition giver systemet automatisk information til indkøberen om eventuelle afvigelser, forslag til naturlige medkøb og mulighed for viderekonfigurering af produkter og levering. Når ordren bliver endeligt godkendt i leverandørens system, bliver rekvisitionen automatisk opdateret i kundens ERP-system. Takket være kundernes selvbetjening sparer leverandøren tid til manuel ordrebehandling og kan sætte fokus på mere værdiskabende salgsopgaver. Kunden kan udnytte den 100 % afstemte ordre til forbedret varemodtagelse, lagerstyring og den endelige fakturakontrol. Endelig giver løsningen mulighed for forbedret automatisk fakturamatch med store besparelser for kunden.

Uanset valg af løsning indebærer byg-e altid den fordel, at brugeren kan nøjes med én tilslutning og tilpasning til den centrale portal, hvorefter byg-e overtager ansvaret for udveksling og oversættelse af dokumenter til de mange forskellige samhandelspartnere.

Facts
byg-e blev etableret i 2001 af en gruppe på 20 førende danske byggevareleverandører, der i forening etablerede en fælles adgangsportal for elektronisk samhandel med den professionelle mellemhandel, der omfatter trælasthandler og byggemarkeder.

Leverandørernes ejerkreds omfatter: BPB Gyproc, DAFA, Dansk Eternit, Dyrup, F. Engel, icopal, ivarsson & Co., Junckers Industrier, Knauf Danogips, Maxit, Moland Byggevarer, RIAS, Rockwool, Sundolitt, Timberman Denmark, Uponor, VELUX Danmark, Vest-Wood, Wavin og Aalborg Portland.

Siden juni 2005 har Trælasthandlerunionen - TUN været en aktiv del af byg-e med en ejerandel på 50 % af byg-e a/s.

Norsk Byggtjeneste AS er Norges største formidler af byggeregler og byggevaredata og tilbyder unikke informationsprodukter og -tjenester til byggerierhvervet. Kunderne er producenter og forhandlere af byggevarer, byggevareindustrien, rådgivende ingeniører, arkitekter, det offentlige (stat, fylke, kommune), entreprenører, bygmestre og bygherrer.

Norsk Byggtjeneste AS ejes af Byggevareindustriens Forening med 50 %, Bygningsartikel-Grossisternes Forening med 34 % og Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon med 16 %. Norsk Byggtjeneste har ikke tidligere haft aktiviteter på e-handelsområdet.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om byg-e a/s eller om det nye samarbejde med Norsk Byggtjeneste AS i byg-e.net a/s er du velkommen til at kontakte følgende:

Direktør i byg-e a/s og byg-e.net a/s:
Mikael Hansen (mh@byg-e.dk) på telefon 4691 8060 / mobil 4095 0285.

Adm. direktør i Norsk Byggtjeneste AS og formand for bestyrelsen i byg-e.net a/s:
Halvard Gavelstad (hga@byggtjeneste.no) på telefon +47 2311 4428 / mobil +47 9266 4092.

Brochurer

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

- Det er en milepæl i danmarkshistorien, sagde transportministeren.

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Tidligere direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen opfordrer Bygge- og installationsbranchen til at lytte til de unge, inddrage dem i planlægningen og behandle dem med respekt på byggepladsen og på skolebænken

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Danmarks første motorvejscafé – Storkereden – kommer igen til ære og værdighed efter en omtumlet tilværelse

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

Projektet ventes at tage omkring to år at gennemføre projektet, hvilket vil ske i etaper. For den enkelte beboer betyder det, at boligen vil være under ombygning i omkring otte måneder.