UgensErhverv.dk

BAT er tilfreds

Regeringens byggepolitiske handlingsplan modtages med smil hos BAT trods en enkelt tidsel i rosenbedet

23-05-2007

Byggeerhvervet står i disse år ved en korsvej: Skal man vælge udviklingsvejen, hvor kvalitet, nulfejlskultur, samarbejde, forbrugerhensyn, arbejdsmiljø og gode løn- og ansættelsesvilkår er i højsædet? Eller skal man vælge platuglevejen, med løse ansættelsesforhold og et virvar af ”grå” underentreprenører, som hovedentreprenøren ikke hæfter for – og hvor både arbejdsmiljø, godt håndværk og efteruddannelse bliver skyllet ud med badevandet i jagten på kortsigtede gevinst?

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen offentliggør i dag sin byggepolitiske handlingsplan. ”Handlingsplanen er et seriøst udtryk for, at man fra ministeriets side ønsker at gå ad udviklingsvejen. Det er vi i BAT naturligvis overordentligt tilfredse med - og vi vil gerne kvittere for en god dialog undervejs”, siger sekretariatschef Gunde Odgaard.

Bedre udnyttelse af byggeriets ressourcer – over årene og i det enkelte år
Der er mange gode og væsentlige initiativer, som peger fremad. BAT vil især fremhæve tre, der alle har at gøre med en bedre udnyttelse af byggeriets produktionsapparat. ”Totaløkonomi, Bedste Praksis og brug af længerevarende samarbejder får en gavnlig effekt på byggekvalitet og arbejdsforhold, fordi man fokuserer på at optimere over en længere årrække end blot fra projekt til projekt. Samtidig er indsatsen for mere vinterbyggeri af stor betydning for, at man gennem hele året kan udnytte den arbejdskraft, der er til rådighed. Det er naturligvis ekstra vigtigt i en periode med flaskehalse på arbejdsmarkedet”, siger Gunde Odgaard. Som vinterbyggeri-initiativet er beskrevet i handlingsplanen, er det tilmed et forholdsvis konkret initiativ.

Forskningsindsats og fokus på efteruddannelse
Et andet væsentligt initiativ er en forstærket forskning, udvikling og videnformidling. ”Byggevirksomhederne har ikke tradition for at være speciel innovative og ej heller for at henvende sig på vore GTS-institutter eller videnscentre. Vi ser derfor gerne, at virksomhederne får støtte og hjælp til at henvende sig disse steder for at få sat lidt skub i innovationen. Vi har viden nok i byggeriet. Det, det halter gevaldigt med, er, at denne viden anvendes ude i virksomhederne, og at virksomhederne ændrer adfærd på baggrund af de gode eksempler”, siger Gunde Odgaard.

”En tidsel i rosenbedet er forslaget om en modulopbygget vvs-uddannelse. Det som hele byggebranchen og de enkelte fagområder har brug for, er stærke og solide grunduddannelser med målrettede overbygninger”, siger BAT-sekretariatschefen.

For at handlingsplanen kan blive til virkelighed er det af afgørende, at temaerne bliver en integreret del af regeringens økonomiforhandlinger med kommuner og regioner, som jo står for langt størstedelen af de offentlige vedligeholdelses- og anlægsbudgetter. ”Her vil sæsonudjævning være et særdeles relevant krav at stille. Et generelt større kommunaløkonomisk råderum vil nok heller ikke skade sagen”, siger Gunde Odgaard.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 28/2024 -2)

Konkurser i byggeriet (Uge 28/2024 -2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Grøn transformator med global ambition

Grøn transformator med global ambition

Med tyske Jens-Peter Saul som CEO, har Rambøll udviklet sig fra at være en nordisk virksomhed til en global spiller med en omsætning, der er mere end fordoblet til 17 milliarder kroner

Airtox og Carl Ras bliver hovedsponsorer i Lyngby Boldklub

Airtox og Carl Ras bliver hovedsponsorer i Lyngby Boldklub

De kommende to sæsoner vil der står Carl Ras på maven af Lyngby Boldklubs spillere, når de løber på banen hjemme på Lyngby Stadion, mens der vil stå Carl Ras, når spillerne ifører sig klubbens udebanetrøje

Lige efter EU-bogen

Lige efter EU-bogen

Aktører i byggeriet kan vinde fordele ved hurtigt at omfavne EU's taksonomi-regler om bæredygtighed. Carl Ras står klar med rådgivning og service og er blandt andet en nøglespiller i den banebrydende renovering af DMI's tidligere domicil