UgensErhverv.dk

Vækst i byggeriets produktivitet

Arbejdsproduktiviteten i bygge- og anlægserhvervet steg med imponerende 3,9 pct. fra 2005 til 2006

16-05-2007

Væksten i produktionen pr. arbejdstime er en forudsætning for, at befolkningen kan opnå større realindkomst. Derfor er det vigtigt at fremme den vækst, som Danmarks Statistik måler under betegnelsen: Udviklingen i produktiviteten.
Ifølge de nye tal steg arbejdsproduktiviteten i bygge- og anlægserhvervet med 3,9 pct. fra 2005 til 2006. Der er således tale om en imponerende vækst, som ifølge specialkonsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, er højere end væksten for alle erhvervene under ét.

- Hvis vi imidlertid betragter udviklingen over en længere periode, er væksten i bygge- og anlægsvirksomhedernes produktivitet mindre end for økonomien som helhed. Fra 1966 til 2006 var den gennemsnitlige årlige vækst 1,5 pct. i bygge- og anlægserhvervet, mens den var 2,6 pct. i dansk økonomi som helhed, fortæller Finn Bo Frandsen og fortsætter:

- Man kan altså bruge tallene for udviklingen i produktiviteten til at fortælle den historie, som man ønsker. Selv om vækst i produktiviteten er afgørende for velstandsudviklingen, er det i praksis meget vanskeligt at måle den faktiske vækst. Tallene fra Danmarks Statistik beskriver ikke det præcise forløb, og det er derfor vanskeligt at tolke tallene for væksten i produktiviteten.

I Danmarks Statistik bliver værdien af boligbyggeriets nyopførelser og hovedreparationer samt det private erhvervsbyggeri omregnet til faste priser via mængdeindikatorer. Der tages således ikke hensyn til, at der sker en løbende kvalitetsudvikling.

- Det er vigtigt at pointere, fordi det viser, at virkeligheden ser anderledes ud end tallenes verden, fortæller Finn Bo Frandsen og peger på, at der er stor forskel på nybyggeri og bygningsreparation. Produktion i form af nybyggeri har højere vækst i produktiviteten end produktion i form af bygningsreparation. Det skyldes, at brug af tekniske hjælpemidler øger produktiviteten, og at brug af hjælpemidler som byggekraner og betonpumper ved nybyggeri er relativt større end ved reparationsarbejder (f.eks. boremaskiner og save) målt som andel af produktionsværdien. Renovering har derimod en højere lønandel end nybyggeri.

- Udviklingen i produktiviteten ved bygge- og anlægsvirksomhed dækker med andre ord over en vækst i produktiviteten ved nybyggeri, der er højere end for erhvervet som helhed, mens væksten i produktiviteten ved reparation og vedligeholdelse er lavere, slutter Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.

 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser

 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.

 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlings-løsninger. Ideelt og kontrolleret klima

 • Rockwool

  Rockwool

  Alt i isolering

 • VinduesIndustrien

  VinduesIndustrien

  Quickguide – Vinduer – VinduesIndustriens oversigt over love og regler

 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen

 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc

 • BG Byggros - Inja udskillertek

  BG Byggros - Inja udskillertek

  Olie-, benzin- og fedtudskillere i armeret beton af høj kvalitet.

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Nordkystens Tømmerhandel blev skabt af den entreprenante trælastmand Uffe Ravn ovenpå et boom i sommerhus-byggeriet i 60´erne Nordsjælland – i dag drives den af sønnen Erik Ravn

Der trædes på bremsen

Der trædes på bremsen

Mængden af nye varebiler er for nedadgående. I årets første syv måneder er der indregistreret 13.876 nye varebiler i Danmark, og det er en nedgang på hele 12,9 % i forhold til 2022. Og nedgangen i salget ser tilsyneladende ud til at fortsætte

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Københavns overborgmester vil have ret til krav om højere andel almene boliger i København. Hun efterlyser, at der bygges flere almene boliger og bygges klogt i hovedstaden

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Torben Dybdahl Jensen vinder prisen pga. sin indsats for at motivere unge mennesker til at arbejde i betonbranchen, herunder at afholde den årlige 'Betonworkshop', der efterhånden er blevet en institution i sig selv