UgensErhverv.dk

Vækst i byggeriets produktivitet

Arbejdsproduktiviteten i bygge- og anlægserhvervet steg med imponerende 3,9 pct. fra 2005 til 2006

16-05-2007

Væksten i produktionen pr. arbejdstime er en forudsætning for, at befolkningen kan opnå større realindkomst. Derfor er det vigtigt at fremme den vækst, som Danmarks Statistik måler under betegnelsen: Udviklingen i produktiviteten.
Ifølge de nye tal steg arbejdsproduktiviteten i bygge- og anlægserhvervet med 3,9 pct. fra 2005 til 2006. Der er således tale om en imponerende vækst, som ifølge specialkonsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, er højere end væksten for alle erhvervene under ét.

- Hvis vi imidlertid betragter udviklingen over en længere periode, er væksten i bygge- og anlægsvirksomhedernes produktivitet mindre end for økonomien som helhed. Fra 1966 til 2006 var den gennemsnitlige årlige vækst 1,5 pct. i bygge- og anlægserhvervet, mens den var 2,6 pct. i dansk økonomi som helhed, fortæller Finn Bo Frandsen og fortsætter:

- Man kan altså bruge tallene for udviklingen i produktiviteten til at fortælle den historie, som man ønsker. Selv om vækst i produktiviteten er afgørende for velstandsudviklingen, er det i praksis meget vanskeligt at måle den faktiske vækst. Tallene fra Danmarks Statistik beskriver ikke det præcise forløb, og det er derfor vanskeligt at tolke tallene for væksten i produktiviteten.

I Danmarks Statistik bliver værdien af boligbyggeriets nyopførelser og hovedreparationer samt det private erhvervsbyggeri omregnet til faste priser via mængdeindikatorer. Der tages således ikke hensyn til, at der sker en løbende kvalitetsudvikling.

- Det er vigtigt at pointere, fordi det viser, at virkeligheden ser anderledes ud end tallenes verden, fortæller Finn Bo Frandsen og peger på, at der er stor forskel på nybyggeri og bygningsreparation. Produktion i form af nybyggeri har højere vækst i produktiviteten end produktion i form af bygningsreparation. Det skyldes, at brug af tekniske hjælpemidler øger produktiviteten, og at brug af hjælpemidler som byggekraner og betonpumper ved nybyggeri er relativt større end ved reparationsarbejder (f.eks. boremaskiner og save) målt som andel af produktionsværdien. Renovering har derimod en højere lønandel end nybyggeri.

- Udviklingen i produktiviteten ved bygge- og anlægsvirksomhed dækker med andre ord over en vækst i produktiviteten ved nybyggeri, der er højere end for erhvervet som helhed, mens væksten i produktiviteten ved reparation og vedligeholdelse er lavere, slutter Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek