UgensErhverv.dk

Tolerancer på nettet

400 siders håndbøger om tolerancer og kontrolmetoder er nu frit tilgængelige på internettet

15-05-2007

Den nye hjemmeside er en del af den byggetekniske videnportal bygviden.dk og hedder ”Tolerancer på bygviden.dk”. Hjemmesiden indeholder hele materialet fra Dansk Byggeris fem tolerancehåndbøger i serien ”Hvor går grænsen?” samt alle måleregler og kontrolmetoder. Tekster, skemaer, udfaldskrav, forudsætninger og kontrolmetoder er konverteret og lagt op på internettet.

- Internet versionen af tolerancematerialet viser meget klart, at der både er sammenhæng og enighed mellem fagene, og det er jo det der er hele grundlaget for tværfaglige og overensstemmende tolerancer, udtaler chefkonsulent i Dansk Byggeri Niels Strange.

På hjemmesiden er der mulighed for at navigere på kryds og tværs af hele materialet fra tolerancehåndbøgerne.

- På ”Tolerancer på bygviden.dk” kan man gå direkte videre fra et udfaldskrav til den målemetode der skal anvendes – bare ved ét klik, forklarer Strange, der også er forfatter til tolerancehåndbøgerne.

Også sammenhængen mellem de forskellige bygningsdele og fag er blevet mere synlig. Det er tydeligt, at udfaldskravene for et fag stemmer overens med indfaldskravene for det efterfølgende fag.

Altid de nyeste tolerancer
Med hjemmesiden ”Tolerancer på bygviden.dk” kan tolerancematerialet hele tiden udvikle sig. Når de udførende fag og byggeriets projekterende parter løbende bliver enige om opdateringer, ændringer og eventuelt helt nye tolerancer, kan det formidles videre og tages i brug med det samme. Det er også her, at alle kan følge udviklingen af tolerancematerialet, på særlige blog-sider.

- Meningen har hele tiden været at tolerancehåndbøgerne fra Dansk Byggeri er et udspil fra de udførende. Nu skal hele erhvervet samarbejde om at videreudvikle og implementere tolerancerne og målemetoderne. Tolerancer på bygviden.dk bliver både værktøjet og formidlingskanalen for det arbejde.

Alle steder på hjemmesiden er det muligt for brugerne at kommentere materialet og indholdet på hjemmesiden. Så ud over den mere formelle og redaktionelle udvikling af tolerancerne, vil der også altid være en hurtig og uformel mulighed for udveksling af kommentarer og erfaringer.

Hvordan du finder det du har brug for
Materialet om tolerancer og kontrolmetoder er koblet til husets bygningsdele på bygviden.dk - ligesom alle andre kilder til den byggetekniske viden. Det betyder at tolerancer for fx tagkonstruktion findes under bygningsdelen Tag.

Når man som bruger først er blevet vist over på Tolerancer på bygviden.dk kan man surfe videre her selv, på tværs af bygningsdele og fag. Det er også muligt at printe enkeltsider, fx et skema over udfaldskrav eller illustrationen af en bestemt kontrolmetode.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 39/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 39/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Regeringen vil booste genbrug af byggematerialer

Regeringen vil booste genbrug af byggematerialer

- Der er et kæmpe potentiale for bedre ressourceudnyttelse i byggebranchen, og derfor skal vi tænke mere bæredygtigt, siger miljøminister Magnus Heunicke (S)

Danmarks største OPP-byggeri til over 2 milliarder kroner er skudt i gang

Danmarks største OPP-byggeri til over 2 milliarder kroner er skudt i gang

Det første spadestik er taget i byggeriet af et ny hovedkvarter til Forsvarets Efterretningstjeneste. PensionDanmark, MT Højgaard og DEAS ser frem til at opføre det historiske byggeri, som vil bidrage til Danmarks sikkerhed

Højere selvmordsrate blandt medarbejdere, der har været udsat for vold

Højere selvmordsrate blandt medarbejdere, der har været udsat for vold

En undersøgelse udarbejdet i samarbejde mellem forskere fra Danmark, Sverige, Finland og England viser, at medarbejdere har en højere risiko for selvmordsforsøg eller fuldbyrdet selvmord, hvis de har oplevet vold på arbejdet