UgensErhverv.dk

Rådgiver frikendt i sag om tagkollaps

Voldgiftsretten har frikendt ingeniørfirma Wessberg A/S i sagen om cykelbanens tagkollaps i Ballerup i januar 2003

03-05-2007

I 2003 kollapsede to 75 meter lange spærfag på Ballerup Super Arena og rev en tredjedel af taget på den nyopførte cykelbane med sig. En voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har nu afsagt delkendelse i den fire år gamle sag om ansvaret for sammenstyrtningen. I kendelsen frifindes Jørgen Wessberg A/S for alle rejste krav både fra bygherren, Ballerup Kommune, og bygherrens hovedentreprenør.

- Det er glædeligt, at denne ulykkelige sag nu har fundet sin afslutning. Det er beklageligt, men måske naturligt at sagen har haft så stor negativ indflydelse på vores virksomheds renommé og ordretilgang. Jeg har ikke på noget tidspunkt tvivlet på, at voldgiftsretten ville frifinde os, og at voldgiftsretten ville anlægge samme linje som den uafhængige syns- og skønserklæring fra 4. marts 2003, siger administrerende direktør Stig Wessberg, Jørgen Wessberg A/S i en pressemeddelelse efter frifindelsen.

Voldgiftsretten frifinder den rådgivende ingeniørvirksomhed, fordi den mangelfulde projektering, der forårsagede sammenstyrtningen, blev udført af leverandøren af de limtræstagspær, der skulle bære taget, og fordi Jørgen Wessberg A/S ikke kunne drages til ansvar for leverandørens beregningsfejl.

Voldgiftsretten konkluderer, at sammenstyrtningen skyldtes en række fejl i leverandørens beregninger, der samlet betød, at konstruktionen kun kunne bære 25-30% af det, der kræves ifølge byggenormerne for trækonstruktioner.

-sbo

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek