UgensErhverv.dk

Styr på ovenlyset

Mærkningsordning samler ovenlys-producenter omkring en fælles standard for energimærkning.

02-06-2004

Mærkningsordning for ovenlysvinduer samler producenterne omkring en ny fælles standard for energimærkning.


Efter et par års store diskussioner er der endelig skabt en fælles kvalitetsstandard for ovenlysvinduerne. Dermed er ovenlyset kommet på ’mærkningslandkortet’ ligesom de andre vinduestyper.

- Det har været en hård fødsel at få diskuteret ordningen på plads og samlet producenterne. Men jeg tror, at denne standard er starten på at sætte fokus på ovenlysvinduernes egenskaber. Hidtil har der været lidt spredt opfattelse blandt producenter om, hvilke standarder man producerede sine produkter efter, siger Bent Lund Nielsen fra Teknologisk Institut, der gennem et par år har været med i arbejdet omkring den nye standard, der er en frivillig mærkningsordning.

- Jeg mener, vi har tilslutning fra omkring 90% af de danske ovenlysproducenter, så der er en bred opbakning. Det har dog været svært at få det hele samlet til de resultat, vi har i dag, fordi der ikke er en egentlig brancheorganisation for ovenlysproducenterne, siger Bent Lund Nielsen.

Blandt de tilsluttede producenter er Hetag Light, Optilite, Plastmo, Prima-lux og Skantag.

Fokus på energien
De nye standarder fokuserer, ligesom for de andre vinduestyper, især på vinduernes energimæssige egenskaber. Vinduerne måles således på u-værdien, der giver et mål for varmeafgivelsen gennem vinduet, og en g-værdi, der angiver vinduets evne til at overføre solenergien til rummet. Og så måles der på tau-værdien, der er et mål for vinduets lysgennemstrømning.

- Hidtil har producenterne af ovenlys ikke været ligeså fokuseret på vinduernes energimæssige egenskaber som andre vinduesproducenter. På vinduesmarkeder generelt er det standard i dag at arbejde med energiruder. Den udvikling vil vi også se på dette område med disse strammere krav, siger Bent Lund Nielsen, som samtidig understreger, at der er forskellige målsætninger for de vinduer, den enkelte producent fremstiller.

Nogle ovenlysvinduer har netop som mål at skærme for sollysets gennemtrængning og kølende effekt. Vinduets formål er derfor også afgørende for de egenskaber, som producenten har givet det. Skal vinduet minimere opvarmningen i huset eller udelukke en vis del af den indkomne stråling, vil dette naturligvis afspejle sig i vinduets egenskaber målt ud fra den nye standard, og dette skal en GDS’er tage med i sin vurdering af de behov, vinduet skal opfylde.
-mir

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området