UgensErhverv.dk

Styr på ovenlyset

Mærkningsordning samler ovenlys-producenter omkring en fælles standard for energimærkning.

02-06-2004

Mærkningsordning for ovenlysvinduer samler producenterne omkring en ny fælles standard for energimærkning.


Efter et par års store diskussioner er der endelig skabt en fælles kvalitetsstandard for ovenlysvinduerne. Dermed er ovenlyset kommet på ’mærkningslandkortet’ ligesom de andre vinduestyper.

- Det har været en hård fødsel at få diskuteret ordningen på plads og samlet producenterne. Men jeg tror, at denne standard er starten på at sætte fokus på ovenlysvinduernes egenskaber. Hidtil har der været lidt spredt opfattelse blandt producenter om, hvilke standarder man producerede sine produkter efter, siger Bent Lund Nielsen fra Teknologisk Institut, der gennem et par år har været med i arbejdet omkring den nye standard, der er en frivillig mærkningsordning.

- Jeg mener, vi har tilslutning fra omkring 90% af de danske ovenlysproducenter, så der er en bred opbakning. Det har dog været svært at få det hele samlet til de resultat, vi har i dag, fordi der ikke er en egentlig brancheorganisation for ovenlysproducenterne, siger Bent Lund Nielsen.

Blandt de tilsluttede producenter er Hetag Light, Optilite, Plastmo, Prima-lux og Skantag.

Fokus på energien
De nye standarder fokuserer, ligesom for de andre vinduestyper, især på vinduernes energimæssige egenskaber. Vinduerne måles således på u-værdien, der giver et mål for varmeafgivelsen gennem vinduet, og en g-værdi, der angiver vinduets evne til at overføre solenergien til rummet. Og så måles der på tau-værdien, der er et mål for vinduets lysgennemstrømning.

- Hidtil har producenterne af ovenlys ikke været ligeså fokuseret på vinduernes energimæssige egenskaber som andre vinduesproducenter. På vinduesmarkeder generelt er det standard i dag at arbejde med energiruder. Den udvikling vil vi også se på dette område med disse strammere krav, siger Bent Lund Nielsen, som samtidig understreger, at der er forskellige målsætninger for de vinduer, den enkelte producent fremstiller.

Nogle ovenlysvinduer har netop som mål at skærme for sollysets gennemtrængning og kølende effekt. Vinduets formål er derfor også afgørende for de egenskaber, som producenten har givet det. Skal vinduet minimere opvarmningen i huset eller udelukke en vis del af den indkomne stråling, vil dette naturligvis afspejle sig i vinduets egenskaber målt ud fra den nye standard, og dette skal en GDS’er tage med i sin vurdering af de behov, vinduet skal opfylde.
-mir

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København