UgensErhverv.dk

12 mio. kr. til bedre brug af det åbne land

Et landsdækkende forskningsprogram skal i løbet af de næste fire år gøre de danske landområder mere velfungerende og attraktive

25-11-2013

Fremtidens landskaber skal rumme mange funktioner - men hvordan får vi plads til både et effektivt produktionslandskab og til et harmonisk natur- og rekreationslandskab, der er attraktivt at bo i?

Et landsdækkende forskningsprogram skal i løbet af de næste fire år forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. Der er sammenlagt afsat lidt over 12 millioner kroner til programmet, og det er helt unikt, at der samlet investeres så stort i forskning vedrørende planlægning af det åbne land.

Arbejdet med at forbedre planlægningen af fremtidens landskaber skal ske gennem 13 planprojekter - fra Jammerbugten i nord til Guldborgsund i syd. Det kommer bl.a. til at ske gennem udvikling af en folkeskov ved Odense, etnytænkning af bosætningsformer på Nordmors og udvikling af landskabet omkring Femern Bælt forbindelsen.

Anvend det åben land
Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber ledes af lektor Lone Kristensen og professor Jørgen Primdahl ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Lone Kristensen, der har forsket i det åbne lands planlægning i mere end 20 år, siger om programmet:

- Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende og attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder f.eks. i forhold til natur, rekreation, bosætning og erhverv. Det handler altså om, hvordan vi i fremtiden indretter og anvender det åbne land. Og hvordan kommunerne i samarbejde med de, som bruger og bor i områderne, kan forbedre planlægningen i det åbne land.

Nye funktioner
Det åbne land er i princippet det, der ligger uden for byerne. Det er landbrug, skove - og naturområder, landsbyer, kulturmiljøer, veje og stier. Landbruget og landbrugets udvikling har gennem tiden været den helt centrale udviklingsfaktor i det åbne land og vil også i fremtiden have en vigtig rolle. Men mange nye funktioner spiller en stigende rolle, f.eks. friluftsliv, bosætning og naturbeskyttelse. Den udvikling har Jørgen Primdahl fulgt på tæt hold igennem sin mangeårige forskning. Om dét siger han:

- Landbruget vil også i fremtiden spille en helt central rolle i landskabers anvendelse, men det vil stigende grad indgå i et samspil med friluftsliv og naturhensyn ligesom bosætning og turisme er vigtige emner i landdistriktspolitikken. Der er derfor behov for, at fremtidens landskaber indrettes mere multifunktionelt, men her mangler vi viden om og erfaringer med, hvordan det kan ske. Arbejdet de næste fire år skal rette op på dette og give et bedre grundlag for planlægningen, siger han.

13 planprojekter
Forskningsprogrammet består af 13 planprojekter, hvoraf de 11 ledes af de deltagende kommuner og to af Danmarks Jægerforbund. Programmet finansieres af 15. Juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt de deltagende partnere:

Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Videncentret for Landbrug, de involverede kommuner og Danmarks Jægerforbund.

Fremtidens Landskaber indledes med en forelæsningsrække om europæiske landskaber i forandring. I perioden fra november 2013 til februar 2014 afholdes en offentlig forelæsningsrække under titlen Udsyn – europæiske landskaber i forandring. Denne forelæsningsrække sætter fokus på historiske og aktuelle udviklingstræk i europæiske kulturlandskaber. Forelæsningsrækken afholdes både i København og Aarhus.

Læs mere på www.fremtidenslandskaber.dk

 - los 

Brochurer

 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger

 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs

 • Iveco

  Iveco

  NY STRALIS XP - Langdistance kørsel og brændstofbesparende

 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning

Konkurser i byggeriet uge 8

Konkurser i byggeriet uge 8

BygTek.dk bringer her et udpluk af konkurserne i bygge- og anlægsbranchen for den seneste uge

Byggesagkyndiges dobbeltrolle skal klarlægges

Byggesagkyndiges dobbeltrolle skal klarlægges

Lennart Damsbo-Andersen (S) håber, at der sættes en stopper for byggesagkyndiges udarbejdelse af ’skyggerapporter’

Hjalte og Tjelle udfordrer byggebranchen

Hjalte og Tjelle udfordrer byggebranchen

Som optakt til Byggeri’18 udfordrer DR-værterne byggebranchen: Hold en boremaskine i strakt arm så længe som muligt

Brug lærlinge som god reklame

Brug lærlinge som god reklame

Virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar for at uddanne de unge, kan bruge det i deres markedsføring