UgensErhverv.dk

Gummiged med K1’ere og K2’ere

Entreprenørmaskiner skal have et lovpligtigt hovedeftersyn en gang om året.

28-05-2004

Få en tilstandsrapport på din gummiged eller rendegraver. Mange ved ikke, at entreprenørmaskinerne skal have et lovpligtigt hovedeftersyn en gang om året. Nu vil Maskinleverandørerne sælge et abonnement, der skal strømline sikkerhedstjekket.

En 16 tons gummiged er livsfarlig med de forkerte hænder på rattet. Men hvis geden samtidig har defekte bremser og lys, så skal man pludselig springe for livet, når den startes op og fyres af hen over pladsen.
Den slags hører heldigvis til sjældenhederne, men entreprenørmaskiner kan være farlige, fordi ejerne ikke er opmærksomme på, at de skal holdes sikkerhedsmæssigt på toppen – og at det endda er lovpligtigt for alle maskiner, der bruges til løft, hejs og transport.

- Vi havde et eksempel på en gummiged hos et stort entreprenørfirma, der går meget op i sikkerheden. Maskinen stod ovre i et hjørne, og vi spurgte til, om vi ikke også skulle efterse den. Det viste sig, at hverken bremser eller lys virkede ordentligt, og det kom helt bag på firmaet. Men maskinen var en reservemaskine, der kun skulle bruges en gang i mellem, så man tænkte ikke på, at den også skulle efterses regelmæssigt, siger Per Stjernqvist, bestyrelsesmedlem hos Maskinleverandørerne og samtidig direktør for Bilia Entreprenørmaskiner.
Han mener, at standarden på den danske maskinpark generelt er god, men at den også kan være svingende. Det kan bl.a. skyldes, at firmaerne ikke er klar over, at deres maskinpark skal have et lovpligtigt hovedeftersyn én gang årligt.
Derfor tilbyder Maskinleverandørerne nu, at man kan få et abonnement på det lovpligtige sikkerhedstjek gennem sin leverandør.

- Det er en udvidet tjekliste, der udføres efter Arbejdstilsynets anvisninger, og som samtidig er dokumentation på, at det lovpligtige eftersyn er udført, siger Per Stjernqvist.

- Den kommer samtidig til at fungerer som en tilstandsrapport ligesom på et hus. Man noterer de enkelte punkter ned, og så er det op til entreprenøren at få udbedret evt. fejl og mangler. Men det kan f.eks. gøres i forbindelse med den serviceaftale, firmaet har med sin leverandør, siger Per Stjernqvist.
Prisen for et abonnement vil dog svinge afhængigt af leverandørens anvisninger for service og brug af den enkelte maskine.

Kender ikke loven
Arbejdstilsynet hilser Maskinleverandørernes initiativ velkomment. Alle ved, at truck og personlift skal være i tip-top stand, og at der falder brænde ned, hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes.
Loven siger, at en sagkyndig skal give f.eks. trucken hovedeftersyn mindst én gang om året. Men de færreste ved, at det faktisk også gælder for gummigeden, rendegraveren og frontlæsseren mv., fordi de netop hører til de maskiner, der er i stand til enten at løfte, hejse eller transportere, og derfor skal have et 12 mdr. eftersyn.

- Der hersker ret stort ukendskab til reglerne om et årligt hovedeftersyn på entreprenørmaskiner. Der skal foreligge en dokumentation for, at eftersynet er foretaget af enten leverandøren eller en anden sagkyndig efter leverandørens anvisninger, siger Lars Rasmussen, inspektør i Arbejdstilsynet.

- Det er et direkte lovkrav, at der skal gennemføres et sådan hovedeftersyn, og skulle der ske en fejl på en maskine, som ikke har fået foretaget et hovedeftersyn, vil ejeren ofte gøres ansvarlig, siger Lars Rasmussen, der møder ukendskab og usikkerhed om reglerne både blandt små og store entreprenører, men også blandt enkelte leverandører.
-mir.

Eftersyn af entreprenørmaskiner
Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at hejse-, løfte- og transportredskaber til stadighed under brugen holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med gældende regler for redskabets konstruktion, udstyr, sikkerhedsanordninger mv.
Leverandørens anvisninger skal altid følges. Hvis sådanne ikke findes, må de udarbejdes efter anvisning fra sagkyndig person.
Hovedeftersyn foretages efter leverandørens anvisninger, dog mindst én gang hver 12. måned. Hovedeftersynet vil også omfatte undersøgelser og afprøvninger.
Hovedeftersyn (12-måneders eftersyn) skal bl.a. omfatte:
- Alle mekaniske dele.
- Hydrauliske komponenter.
- Pneumatik.
- Eludrustning.
- Sikkerhedsudstyr.
Kilde: Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg.

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København