UgensErhverv.dk
Energikrav til fremtidens byggeri

Energikrav til fremtidens byggeri

Mere end 100 branchefolk fra byggeindustri til entreprenører deltog i Dansk Byggeris energikonference 14. marts

19-03-2007Mere end 100 branchefolk fra byggeindustri til entreprenører deltog i Dansk Byggeris energikonference 14. marts


På konferencen fik deltagerne konkrete bud på fremtidens energikrav til bygninger og konkrete bud på, hvor der skal ske en udvikling, for at byggeerhvervet kan matche fremtidens energikrav.

Med lanceringen af de nye energikrav i bygningsreglementet for et år siden, blev det meldt ud, at kravene vil blive yderligere skærpet i 2010 og igen i 2015. Denne forvarsling var baggrund for, at en række sektioner i Dansk Byggeri i fællesskab afholdt konferencen.

- Medlemmerne skal forberede sig i god tid til de nye krav. Hvilke krav kan vi vente os, og hvad betyder det reelt for producenter af vinduer, døre eller spær? På samme måde må producenter af nye huse forberede sig, så de har de rette løsninger klar, når kravene skærpes, siger formanden for Dansk Byggeris Industrisektion, Poul Sørensen.

Helt kontant gav professor Svend Svendsen fra BYG-DTU byggebranchen besked om at se sig selv som energibranche.

- Branchen må vise politikerne, at større fokus på krav til byggekomponenter faktisk kan bringe Danmark og dansk byggeri op i det europæiske førerfelt. Men forudsætningen er, at branchen formår at samle trådene og arbejder sammen om projektet, pointerede Svend Svendsen.

CO2 sætter dagsorden i byggeriet
Den store politiske interesse samler sig nu og fremover om at reducere CO2-udledningen. Byggeriet kommer her i centrum, da det store potentiale findes ved at begrænse energiforbruget i bygningerne og stille stadig større krav til bygningers energieffektivitet. EUs regeringschefer har netop fastlagt bindende krav til reduktion af CO2-udledningen og krav til forsyningen med vedvarende energi. På den hjemlige bane har regeringen fremlagt en energiplan, der betyder yderligere nedsættelse af energiforbruget frem mod 2020, og da halvdelen af energiforbruget i Danmark bruges i bygninger, er der udsigt til skærpede krav til byggeerhvervet.

- Så hvis byggeerhvervet skal kunne bidrage til at effektivisere bygningers energiforbrug, er det nødvendigt, at der satses meget målrettet og meget rettidigt – det vil sige nu - på produktudvikling og innovation. Og det gælder hele branchen – både når det gælder byggekomponenter og konstruktioner, fastslog direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen på konferencen.

-sbo

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Nordkystens Tømmerhandel blev skabt af den entreprenante trælastmand Uffe Ravn ovenpå et boom i sommerhus-byggeriet i 60´erne Nordsjælland – i dag drives den af sønnen Erik Ravn

Der trædes på bremsen

Der trædes på bremsen

Mængden af nye varebiler er for nedadgående. I årets første syv måneder er der indregistreret 13.876 nye varebiler i Danmark, og det er en nedgang på hele 12,9 % i forhold til 2022. Og nedgangen i salget ser tilsyneladende ud til at fortsætte

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Københavns overborgmester vil have ret til krav om højere andel almene boliger i København. Hun efterlyser, at der bygges flere almene boliger og bygges klogt i hovedstaden

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Torben Dybdahl Jensen vinder prisen pga. sin indsats for at motivere unge mennesker til at arbejde i betonbranchen, herunder at afholde den årlige 'Betonworkshop', der efterhånden er blevet en institution i sig selv