UgensErhverv.dk

Bygningsregnskaber giver overblik

Dansk Byggeri foreslår at der indføres obligatoriske bygningsregnskaber

19-03-2007Dansk Byggeri foreslår at der indføres obligatoriske bygningsregnskaber


Bygningsregnskaberne skal gøre det muligt at vurdere kvaliteten af de offenlige bygninger og dermed forhindre, at politikerne falder i de efterslæbsfælder, som en del kommuner er fanget i.

Dansk Byggeri mener, at der er et dokumenteret behov for større fokus på kvaliteten af offentlige bygninger. Først dokumenterede COWI i analysebrevet Barometer et milliardstort efterslæb på vedligeholdelse af offentlige bygninger. Senest har Zapera for Barometer påvist, at borgerne er grundigt utilfredse med kvaliteten af især skolebygninger og sygehuse.

- Det er gået så galt, fordi det er nemt at lade det offentlige kapitalapparat forfalde, mener også forskningsleder Palle Mikkelsen fra Institut for Offentlig Økonomi og Udvikling.

Han fastslår i analysebrevet Barometer, at når politikere skal igennem forskellige sparerunder, så er det lettere at spare på vedligeholdelsen end at fyre medarbejdere.

- Øvelsen går derfor ud på at finde metoder til at forhindre politikerne i at fortsætte dette enkle, men i længden meget dyre, ræsonnement. Og vi behøver ikke at opfinde den dybe tallerken igen. Bygningsregnskaber bruges faktisk allerede i mange kommuner. Ganske mange kommuner håndterer varetagelsen af deres bygningers tilstand og vedligeholdelse godt og professionelt. Men der er også mange, der ikke har overblik og som derfor behøver hjælp, siger afdelingschef Niels Nielsen, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri foreslår derfor at indføre et obligatorisk bygningsregnskab, som kan sikre gennemsigtighed i forhold til vedligeholdelsesbehovet og – ikke mindst – anskueliggørelse af de økonomiske og bygningsmæssige konsekvenser, hvis den nødvendige vedligeholdelse udskydes.

- Der er dokumenteret så store problemer på visse områder – især skoler og sygehuse – og i visse kommuner – heriblandt både København og Århus. Det er indlysende, at forfald ved manglende vedligeholdelse nærmer sig det uanstændige, når det begynder at se systematisk ud. Vores forslag er derfor, at lukke kattelemmen, med det vi kalder obligatoriske bygningsregnskaber, som skal gælde for alle offentlige bygningsejere og bygningsejere, der modtager offentlig støtte, som eksempelvis boligselskaber, siger Niels Nielsen.

Det handler ikke om at få tilført flere penge til bygningsvedligehold, men det handler om at skabe et bedre grundlag for prioritering af den kommunale udgiftspolitik, mener han.

- Et bygningsregnskab kan bruges til at skabe bedre overensstemmelse mellem borgernes ønske og behov på den ene side, og politikernes prioriteringer på den anden side. Det vil samtidig give borgere og brugere et medansvar for de kommunale bygninger, fordi bygningsregnskabet også viser, hvordan brugernes adfærd påvirker for eksempel energiforbrug og indeklima, siger Niels Nielsen.

De obligatoriske bygningsregnskaber kan samtidig være med til at skabe større ensartethed på tværs af kommunerne. Dansk Byggeris analyser viser, at 1,8 millioner danskere risikerer at trække en nitte, når der børn sendes i skole, fordi de uheldigvis bor i en kommune med vedligeholdelsesefterslæb.

-sbo


Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Nordkystens Tømmerhandel blev skabt af den entreprenante trælastmand Uffe Ravn ovenpå et boom i sommerhus-byggeriet i 60´erne Nordsjælland – i dag drives den af sønnen Erik Ravn

Der trædes på bremsen

Der trædes på bremsen

Mængden af nye varebiler er for nedadgående. I årets første syv måneder er der indregistreret 13.876 nye varebiler i Danmark, og det er en nedgang på hele 12,9 % i forhold til 2022. Og nedgangen i salget ser tilsyneladende ud til at fortsætte

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Københavns overborgmester vil have ret til krav om højere andel almene boliger i København. Hun efterlyser, at der bygges flere almene boliger og bygges klogt i hovedstaden

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Torben Dybdahl Jensen vinder prisen pga. sin indsats for at motivere unge mennesker til at arbejde i betonbranchen, herunder at afholde den årlige 'Betonworkshop', der efterhånden er blevet en institution i sig selv