UgensErhverv.dk

Ryd ud blandt rørfuskere

For mange uden autorisation installerer kloaksystemer til skade for miljø og husejere.

27-05-2004

Kloakbranchen mener, for mange uden autorisation installerer kloaksystemer til skade for miljø og husejere.


Af Lars Solberg


Underminerede bygninger, rotter, fugtskader og forurening af grundvand. Konsekvenserne af et forkert etableret kloaksystem er mange, og det er ofte dramatiske skader, der koster en mindre formue.

Formand for Danske Kloakmestre Leif Hansen har set de fleste typer skader som selvstændig kloakmester og som udpeget syns- og skønsmand ved voldgiftssager. Han har været vidne til store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger på grund af rørfusk i undergrunden.

- Det er et udbredt problem. Vi har ikke statistik på dårligt udført rørarbejde, men det er min erfaring, at meget af det dårlige kloakarbejde er udført uden autorisation.
Det burde ikke finde sted, da det kan medføre problemer både for almindelige borgere og for miljøet. I øvrigt er det ulovligt at få udført uautoriseret kloakarbejde, siger Leif Hansen.

Ifølge formanden er det udbredt både i byerne og på landet.

Uden erfaring og viden
- På landet ser vi det ofte i forbindelse med nedsivningsanlæg, hvor folk uden erfaring og viden har været i gang. Disse anlæg ender med at være totalt stoppede, eller der siver forurenet vand ud. Typisk er der ikke taget højde for ændringer på grundvandsniveauet, så anlægget ligger for lavt. Det kan skyldes, at det er bygget om sommeren, hvor der er tørt, og der er langt ned til grundvandsstanden. Men enhver kloakmester ved, at grundvandet står højest om efteråret og om foråret. Den manglende viden gør, at anlægget ikke virker, toiletafløbene bliver stoppede, og systemet har ingen funktion længere, siger Leif Hansen.

Men også i byerne er der ifølge formanden store problemer med arbejde uden autorisation. Og der er mange, der er klar til at udføre det.

- Der er firmaer, som reklamerer med, at de kan håndtere kloakarbejde, men de fortæller ikke, at de ikke har en autorisation. Endvidere er der nogle, som gør det sort. Og så er der håndværkere, som for eksempel er i gang med at ændre i et hus, og så tilbyder de også at udføre kloakarbejdet. Igen er der ingen autorisation. Baggrunden for at vælge en af disse løsninger kan være, at kunderne vil spare penge med billigt udført arbejde, eller så ved de ikke, at der kræves autorisation. Men lige meget hvad, kan det ende meget galt, siger han.

Åbent hus for rotter
De typiske fejl er, at der kan være anvendt ukurante og ikke-godkendte rør, der ikke holder - at samlingsarbejdet ikke er udført ordentligt, og at rørene er lagt forkerte steder. Endvidere kan der være revet nogle rør over, som er efterladt i den tilstand. Det betyder, at der er åbent hus for rotterne.

- Når rørskader opstår, er det typisk meget omfattende og vil koste en del at reparere. Hvis der er installeret et helt nyt badeværelse først med kloakrør, derefter med varme i gulvet og endelig med et marmorgulv, er det indlysende, at det bliver en dyr affære, hvis rørene går i stykker, siger Leif Hansen.

Han er godt tilfreds med den nye autorisation på området, som blandt andet har medført, at antallet af autoriserede kloakmestre er kraftigt reduceret.

- Vi er glade for at komme af med dem. Det var blandt andet vvs-mænd eller murere, der en gang imellem udførte kloakarbejde. Men de lavede det for sjældent til at kunne holde sig opdateret på området. Med den nye lov har vi helt klart fået et kvalitetsløft inden for branchen, og det er godt, siger Leif Hansen.

Men han savner den offentlige bevidsthed om, at alle er forpligtet til at bruge en autoriseret kloakvirksomhed til kloakarbejde. Mange kender ikke reglerne på området.

Kommuner skal være aktive
- Det er lovpligtigt, at kloakarbejde skal være autoriseret. Men det er bestemt ikke alle, der får det udført efter reglerne. I nogle tilfælde er brugerne ligeglade, og i andre tilfælde ved de ikke bedre. Men det kan have alvorlige konsekvenser, hvis der mangler en autorisation. En ting er, at arbejdet som regel bliver dårligere udført. En anden er, at man ved en skade ikke kan dokumentere arbejdet overfor forsikringen, siger han.

Det er bygherrens ansvar, at der er en autorisation, men det er kommunens ansvar at holde sig ajour med oplysninger om kloakarbejde blandt andet til BBR-registreringen. Leif Hansen kunne godt tænke sig, at kommunerne var mere aktive på dette område.

- Det ville være samfundets og borgernes interesse, at kommunen sørger for en større indsats på dette område. For eksempel skal det klart meldes ud, at der kræves autorisation ved kloakarbejde. Budskabet vil brede sig og forhåbentlig medføre færre skader, siger Leif Hansen.
Eksempel på forkert installation med en fedtudskiller, der giver store lugtgener i kælderen.


Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området