UgensErhverv.dk

PCB i bygninger er sundhedsfarligt

Omfanget af helbredsrisikoen er endnu ikke fastslået, men vi skal være på vagt, mener indeklimaforsker Lars Gunnarsen.

16-03-2007

Af Michael Rughede
PCB er et giftigt stof, som man skal undgå lang og vedvarende kontakt med. Derfor er PCB, der lækker fra fuger, et problem.

- Byggematerialer, og særligt ældre gummiagtige fuger, er endnu en kilde til PCB-forurening, på linje med fede fisk fra Østersøen og modermælk. Det formodes, at problemet er særligt stort, hvis man opholder sig en stor del af døgnets timer i en bygning med PCB, siger indeklimaforsker Lars Gunnarsen fra SBi.

- Problemet er, at PCB’en har meget let ved at overføres fra fugerne til støvet og luften i bygningen, uddyber Lars Gunnarsen.

Miljøstyrelsen har bedt ham vurdere omfanget og farligheden af PCB-forureningen fra byggevarer. Projektet hedder ”Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige byggevarer”. Det har været undervejs siden 2003 og ventes færdiggjort om et halvt år. Indtil da må Lars Gunnarsen ikke udtale sig om de konkrete danske fund og deres mulige helbredsmæssige konsekvenser.

Kan måles i indeluften
I en tidligere status på projektet offentliggjort af Miljøstyrelsen fremgår det dog, at der foreligger målinger, der dokumenterer, at PCB’en vandrer fra fugerne og ender i husstøvet og indeluften. Ud af ti undersøgte bygninger fordelt på bolig, skoler og kontorer var der PCB i de fire.

- Analyserne for PCB i fuger viste, at der i de fire bygninger, hvor der blev fundet forhøjede mængder PCB i fugerne, også blev fundet kraftigt eller let forhøjet indhold af PCB i støvet, indeluften og jorden, skriver Miljøstyrelsen.
Hvor store mængder PCB, der præcist blev fundet i fugerne, og hvilke forureningsniveauer de medførte i indeklimaet, kan Lars Gunnarsen ikke kommentere.

Men i en forespørgsel januar 2007 fra Miljøkontrollen til Miljøstyrelsen, som BygTek har fået aktindsigt i, henvises netop til projektet. Heraf fremgår det, at der rent faktisk blev fundet koncentrationer på op til 4000 ppm i fugerne.
Og at PCB i fugerne på mellem 60 til 1000 ppm resulterede i op til 1 mikrogram PCB i indeluften. Det svarer til 1/10 del af Arbejdstilsynets Hygiejniske GrænseVærdi. Det er den daglige tilladte dosis på arbejdspladsen og afpasset voksne, der udsættes otte timer dagligt for miljøgiften.

Skal der saneres?
Fuger med et PCB-indhold på 200.000 ppm, som Miljøkontrollen i København har målt, ligger dermed mere end 200 gange over de værdier, som resulterede i luftbåren PCB i Gunnarsens målinger.

Miljøkontrollens målinger er ganske vist ikke fra boliger, men Lars Gunnarsen vurderer, at så høje koncentrationer også vil kunne findes i enkelte beboelsesejendomme.

Og gør de det, må det formodes, at sådanne mængder vil påvirke indeklimaet med langt større PCB-niveauer end målingerne i projektet. Med i vurderingen af sundhedsriskoen skal lægges, at de største PCB-koncentrationer forekommer i støvet og i mindre grad i luften, som her er nævnt.
Spørgsmålet er derfor, om mængder på op til 200.000 ppm i en fugemasse er nok til at udgøre en så akut sundhedsrisiko i indeklimaet, at det bør føre til udtagning og sanering af fugerne. Det har Miljøkontrollen bedt Miljøstyrelsen tage stilling til.

Ingen grund til panik
I lande som Sverige, Tyskland og Schweiz har så store PCB-mængder ført til saneringer, hvor fugerne er blevet fjernet for at eliminere sundhedsfaren.
Men mindre kan også gøre det: svenskerne har netop vedtaget, at fuger med PCB-koncentrationer over 50 ppm i store bygninger skal fjernes i løbet af de kommende år.

Lars Gunnarsen mener dog ikke, at der er grund til at gå i panik over de mængder, som han og Miljøkontrollen har gjort. Alligevel konstaterer han, at myndighederne står overfor en sundhedsmæssig udfordring. Både med hensyn til indeklimaet fra det PCB, man nu finder i bygningerne, men i endnu højere grad på grund af den lemfældighed, som hidtil har præget håndteringen og opbevaringen af PCB-holdigt byggeaffald.

- Man skal ikke være forskrækket over at gå ind i en bygning eller røre ved en vinduesfuge, men myndighederne skal stramme op på håndteringen af PCB-holdigt byggeaffald, ellers kan det fortsat bidrage til at beboerne udsættes for PCB, og at der udledes PCB, slutter han.
rughede@odsgard.dk

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Byggepladsen er en klimamæssig black box

Byggepladsen er en klimamæssig black box

Nye krav til byggeriet lurer i horisonten, når klimakravene skal revideres i 2025. Alt tyder på, at byggepladsen bliver omfattet af beregningerne af CO2 belastningen

NCC bygger for 120 millioner svømmehal i Nordjylland

NCC bygger for 120 millioner svømmehal i Nordjylland

Ved siden af Idrætscenter Vendsyssel og Vrå Skole skal der opføres en svømmehal med 25 meter bassin med otte baner, morskabsbassin med vandrutchebane samt wellnessafdeling. Projektet har en kontraktsum på ca. 120 millioner kroner

Stor undersøgelse: Malerne vægter kvalitet over alt andet

Stor undersøgelse: Malerne vægter kvalitet over alt andet

Kvaliteten er vigtigst, og renoveringsprojekterne kommer til at stå i kø. Det er blandt konklusionerne i en stor spørgeundersøgelse, hvor Flügger har spurgt skandinaviske kunder om forventningerne til fremtiden og ønsker til malerprodukter generelt

Snickers Workwear introducerer verdens første indbyggede, certificerede knæpuder

Snickers Workwear introducerer verdens første indbyggede, certificerede knæpuder

SPONSORERET INDHOLD: Med lanceringen af verdens første indbyggede, certificerede knæpuder viser Snickers Workwear sit engagement i det, virksomheden kalder 'Inventing workwear'