UgensErhverv.dk

Den store udskylning

Ny autorisationslov har medført knap 1000 færre kloakmestre.

27-05-2004

Ny autorisationslov har medført knap 1000 færre kloakmestre.

Af Lars Solberg

En ny autorisationslov inden for kloakbranchen har for alvor spulet ud i antallet af autoriserede kloakmestre og -virksomheder i Danmark. Efter en overgangsperiode på godt to år er det nu muligt at opgøre antallet af ofre og overlevende.

Ved udgangen af år 2002 var der 3550 autoriserede kloakmestre. I dag er der 2605, der er autoriserede efter den nye lovgivning. Det er en nedgang på godt 948 eller 26%.

Alt i alt har det betydet mere kvalitet på området, mener chefkonsulent Klaus Ising fra

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S, der er den største kontrolinstans på området. Dansk Byggeri ejer selskabet.

- Den nye autorisationslov har betydet et kvalitetsløft. De firmaer, der i dag har autorisation på området, skal leve op til krav om blandt andet kvalitetsstyring. Det gør, at deres viden og kunnen er af høj kvalitet, siger Klaus Ising.

Det er primært kvalitetsstyringskravet, der er kernen i den nye lov.

Helt anden kloakmester
Loven trådte i kraft allerede i januar 2001, men først nu efter overgangsperioden er den for alvor implementeret. Den har afløst den tidligere autorisation, og det har betydet en helt anden type kloakmester i dag.

Klaus Ising er tilfreds med loven og konsekvenserne af den. Han mener, at det er udmærket at få ryddet op på området, da den tidligere lov gav mulighed for en række krumspring, der ikke var i overensstemmelse med lovens ånd.

Blandt andet var det ifølge Klaus Ising udbredt i visse lokalområder, at der kun var et firma, som havde en reel autorisation, og for et beløb på 1.000-2.000 kr. lagde det navn til andres kloakarbejde.

Den praksis kan ikke lade sig gøre med den nye lov, så mange af den type fuskere har opgivet at få deres autorisation, da det kræver, at firmaet løbende investerer penge og energi på at være opdateret på området.

Men det er nu ikke kun fuskere, som har afstået fra at søge ny autorisation, fortæller Klaus Ising.

- Der var mange mindre håndværksfirmaer, som laver alt muligt håndværk og kun havde to-tre kloakopgaver om året, der vurderede, at det var en dårlig investering at prøve at få autorisationen, siger han.

Ud over at investere i et kvalitetsstyringssystem skal firmaerne deltage i en særlig tilsynsordning efterfulgt af kontrolbesøg, hvilket også koster penge.

Den sidste gruppe, der faldt fra, var de ældre kloakmestre, der mener, at det grundet alder ikke kunne betale sig at søge den nye autorisation.

Stadig problemer
Alt i alt er målet næsten nået. Den autoriserede kloakbranche er blevet strammet op, mener chefkonsulent hos Kloakmestrenes Kvalitetskontrol Klaus Ising.

Autorisationen er en garanti for, at kloakfirmaerne kan deres kram.
Men der er andre problemer.

Der er mange, som bruger ikke-autoriserede folk til kloakarbejde, der kræver autorisation. Og det er ulovligt.

- Jeg ved ikke, hvor udbredt det er, men jeg vil tro, at op mod 95% af de rotteproblemer, der er i forbindelse med kloakskader, skyldes, at der er lavet uautoriseret arbejde. Men det er et problem, vi skal gøre noget ved, siger han.

Han håber, at den nye autorisation hos kloakmestrene medfører, at brugerens krav også bliver højere, ligesom han forventer, at kommunerne i større grad går ind og sørger for, at der kommer til at ligge tegninger af de kloakarbejder, der har fundet sted.

- Hvis man skal have en byggetilladelse, skal der indsendes papir både før og efter projektet, hvilket burde betyde, at der skulle ligge papirer hos kommunen. Og så kan man se, om det er lavet med autorisation, eller om der er tale om ulovligt udført kloakarbejde, siger han.

Byggetilladelse
Problemet kan være, hvis der ikke søges om byggetilladelse, men det vil medføre store vanskeligheder med blandt andet forsikring, hvis der senere opstår skader.

Så Klaus Ising tror på, at den hårdere autorisationslov vil fremme hele området.

- Det problematiske ved kloakker er, at man ikke kan se skader før mange år senere. Det er jo ikke som et skævt vindue eller tag, hvor der bliver gjort noget straks. Med kloakker kan det komme langt senere, men så er skaden måske desto større. Derfor er det vigtig, at alle bruger de autoriserede kloakvirksomheder. Og jeg er overbevist om, at den nye lov har sat en god proces i gang, så der kommer mindre fusk, da færre tør løbe risikoen, siger Klaus Ising.


Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København