UgensErhverv.dk

Nye brandkrav giver fleksibilitet

På tirsdag træder de nye fleksible brandbestemmelser i bygningsreglement i kraft.

26-05-2004

Virksomhederne får større frihed til at bestemme, hvordan brandsikringen skal ske

- De nye brandbestemmelser i bygningsreglement 1995 giver helt nye udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet for byggeriet – uden at sætte brandsikkerheden over styr, mener vicedirektør Jesper Rasmussen i Erhvervs- og Boligstyrelsen.

- Virksomhederne skal ikke længere udføre brandsikring på én bestemt måde og efter detaljerede krav, men får større frihed til selv at afgøre, hvordan brandsikring skal ske – mod at dokumentere, at sikkerheden er i top. Det kan give innovation og dermed konkurrencefordele for alle, der arbejder med dansk byggeri.

De nye brandbestemmelser træder i kraft den 1. juni 2004. Der vil være en overgangsperiode på et halvt år, hvor både de hidtidige og de nye bestemmelser kan anvendes. Bag de nye krav ligger et flerårigt udviklingsarbejde i Erhvervs- og Boligstyrelsen og to brede, offentlige høringer.

Eksempelsamling om brandsikring
De gældende regler stiller krav om én bestemt måde at gennemføre brandsikringen på. De nye regler beskriver hensigten og målet med bestemmelsen – funktionsbaserede bestemmelser - men ikke hvorledes bygningen i detaljer skal udføres.

For at lette overgangen fra de gældende regler til de nye er der udarbejdet to hjælpeværktøjer: En eksempelsamling om brandsikring af byggeri og en information om brandteknisk dimensionering

De nye funktionsbaserede bestemmelser indebærer valgfrihed til at dokumentere, at byggeriet er brandsikkert, enten ved anvendelse af eksempelsamlingen med udgangspunkt i de hidtil gældende bestemmelser eller på grundlag af en brandteknisk dimensionering.

Gradvis udnyttelse af nye muligheder
På kort sigt venter Erhvervs- og Boligstyrelsen, at eksempelsamlingen vil blive anvendt på alle almindelige byggeopgaver, og den brandtekniske dimensionering vil blive brugt til store bygninger som teatre, storcentre eller store sportsarenaer.

På længere sigt ventes de nye muligheder også at vinde indpas i mere almindelige byggeopgaver. Ønskes der mere fleksibilitet i et etageboligbyggeri - så lejlighedsstørrelser kan variere afhængigt af behovet hos nabofamilier - kan boligsprinkleranlæg muligvis være et alternativ til det nuværende krav om brandsikkerhed i væggen mellem to lejligheder.

Passer til EU-standarder
De nye brandkrav hænger ifølge styrelsen godt sammen med de netop indførte europæiske brandklassifikationsstandarder for byggevarer: ’Det er nu nemmere at vælge mellem et langt større udvalg af byggevarer i hele Europa. Den fælles branddokumentation for europæiske byggevarer gør det muligt at kombinere disse på mange forskellige måder, når de nye brandbestemmelser skal opfyldes. De mange kombinationsmuligheder medvirker således også til øget konkurrence på byggevarer.’

-tm

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området