UgensErhverv.dk

Mobile mestre rykker

Flere it-løsninger til håndværksmestrene giver muligheder for bedre drift.

25-05-2004

Byggebranchen har haft ry for at være meget konservativ, når det kommer til brug af it i produktionen. Men billedet er ved at vende, og i dag bruges kommunikation over internet og mobiltelefoner i stadigt stigende omfang.
Flere og flere af de store entreprenørvirksomheder og rådgivere arbejder i netværk, og der bruges elektroniske programmer til at udveksle kalkulationer, tegninger, tilbudsgivning mv. mellem parterne i større byggerier.
Men nu rykker det også på mesterplan. Håndværksmesteren har fået flere muligheder for at bruge ny teknik til at styre administration og drift – for eksempel med mobiltelefoner.
Mobiltelefonen giver i dag en større fleksibilitet og bedre mulighed for at styre resurseforbruget i virksomheden. Det gælder lige fra almindelig dokumentstyring, e-handel, tilbudsgivning og til at holde styr på forbruget af timer, materiel og materialer på de enkelte opgaver.

- Vi er kommet ud af udviklingsfasen, og i dag er der flere fuldt færdige it-løsninger til håndværksmestre og deres personale, som kan spare dem mange penge og resurser, siger Anders Thomsen, chefkonsulent hos Teknologisk Institut og specialist i mobile it-løsninger.

- Det er især på service- og spjældopgaver, der er penge at hente på at bruge it. Her kan man få et langt større gennemløb i virksomheden, som kan være med til at give flere opgaver og til at spare penge på resurseforbruget, siger Anders Thomsen, der især har beskæftiget sig med løsninger til el, vvs og tømrerfagene.

- Men håndværksvirksomheder i alle brancher vil kunne have gavn af at bruge it i virksomheden, siger Anders Thomsen, der nu ser den store opgave i at udbrede kendskabet til virksomhederne om de mange muligheder, den nye teknologi åbner op for.
-mir

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området