UgensErhverv.dk

EU-kamp mod arbejdsulykker i byggeriet

Med 1300 dødsfald om året i EU skal sikkerheden indenfor bygge og anlæg forbedres.

24-05-2004

Med over 1300 døde om året i Europa er bygge og anlæg den farligste branche at arbejde i. Derfor kører der kampagner på branchen over hele EU. I Danmark for 3. gang på ét år.

Bygge- og anlægsbranchen kan notere sig over 1300 døde som følge af arbejdsulykker på de europæiske byggepladser. Det er den triste baggrund for en lang kampagneindsats mod ulykkerne i branchen, som de europæiske arbejdstilsyn skød i gang med kampagner sidste år. I Danmark kørte kampagnerne i juni og september sidste år og nu maj måneds kampagne.

- På europæisk plan besluttede man sig for at prøve noget nyt for at sænke ulykkestallene. I stedet for at gå efter ét område, som sikkerheden omkring f.eks. kemikalier, så ville man gå efter sikkerheden for en hel branche.
Her er bygge- og anlægsbranchen oplagt med sine mange alvorlige uheld, siger Jørgen Andersen, projektleder i Arbejdstilsynet, om baggrunden for EU-kampagnen.
Resultatet for maj måneds kampagne er ikke endeligt opgjort, og hos AT er der stor spænding om udfaldet.

- Sidste år skete der er en stor forringelse af sikkerheden på byggepladserne fra juni til september. Vi uddelte betydeligt flere påbud uden der var en naturlig forklaring som f.eks. dårligt vejr, siger Jørgen Andersen, der ikke lægger skjul på, at der hersker stor frustration hos AT over ikke at kunne finde en god forklaring på, hvorfor ulykkestallene på de danske byggepladser svinger så meget.

Nyt håb om at knække ulykkeskurven
- Vi har aldrig rigtigt kunnet knække ulykkeskurven. I perioder har vi set et fald i ulykkesstallene, men så stiger de igen. Det er ikke lykkedes os at komme de alvorlige ulykker helt til livs, siger Jørgen Andersen.
Hos AT kan man blot konstatere, at mange års indsats på byggepladserne ikke har haft helt det ønskede resultat. Nu sætter AT sin lid til at ny lovgivning slår igennem

- Vi har været som små terriers, der har bidt håndværksmestrene og entreprenørerne i haserne for at de skulle følge sikkerhedsreglerne på pladserne. Måske har vi ikke bidt hårdt nok. Men nu kan man sige, at vi er begyndt at nappe de ansvarlige i ørerne med reglerne om bygherreansvar. Det ser ud til at virke, siger Jørgen Andersen.

- De store bygherrer er blevet mere opmærksomme på, at de faktisk er juridisk ansvarlige for, at koordinatoren for byggeriet er kvalificeret, og at der er udarbejdet ordentlige planer for sikkerhed og sundhed. De forlanger så, at rådgivningen, de betaler for, er i orden - og dermed løftes sikkerhedsniveauet, siger Jørgen Andersen.
Bygherreansvaret gælder på pladser, hvor der går mere end et firma eller mere end 10 mand, og dermed er mange småpladser fritaget. Her trives problemerne til gengæld stadig i fuldt flor.

- Vi giver rigtig mange påbud på de små pladser. I dag er det dem, der er klart de farligste, og det er her, vi ser de mange alvorlige ulykker, der koster liv, amputationer og alvorlige knoglebrud. Sidste år var der 10 dødsfald indenfor byggeriet og de skete alle på de små pladser, siger Jørgen Andersen.
Når resultatet af maj-kampagnen foreligger, vil antallet af påbud fordelt på pladserne vise, om dette billede stadig holder.
-mir.

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Et partnerskab mellem 3byggetilbud.dk og Danske Bank skal gøre det lettere for husejeren at gennemskue gevinsterne ved at energirenovere netop deres bolig