UgensErhverv.dk

100 mio. kr. til særlig byfornyelse

Belastede bykvarterer og nyere boligområder, som præges af sociale problemer, skal udvikles.

24-05-2004

Belastede bykvarterer og nyere boligområder, som præges af sociale problemer, skal udvikles.


Regeringen har afsat en pulje på 100 mio. kr. til forsøg med byfornyelse i problemramte by- og boligområder i store byer. Frem til den 10. september 2004 kan landets kommuner søge om at få del i midlerne.

- Vi vil bryde den negative spiral i områder, hvor dårlige fysiske forhold, sociale problemer og en skæv sammensætning af beboere forstærker hinanden. Den særlige byfornyelses-indsats skal sætte gang i en positiv udvikling i problemramte områder. Samtidig glæder jeg mig over, at puljen på 100 mio. kr. til byfornyelse også er med til at øge beskæftigelsen, siger Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Belastede byområder er ifølge regeringen præget af dårlige fysiske forhold med manglende installationer, slidte boliger og bygninger, mange små lejligheder og dårlige friarealer.

Støtten målrettes til forsøg med fornyelse af områder og bygninger. Forsøgene kan omfatte særlige indsatser for at fremme integration, øge beskæftigelsen i området, forebygge kriminalitet, forsøg med at indrette friarealer og til at forbedre det sociale miljø.

Tilsagn om støtte vil allerede falde til november. Det forventes, at fem-ti problemramte områder i store byer får støtte fra puljen.

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København