UgensErhverv.dk

100 mio. kr. til særlig byfornyelse

Belastede bykvarterer og nyere boligområder, som præges af sociale problemer, skal udvikles.

24-05-2004

Belastede bykvarterer og nyere boligområder, som præges af sociale problemer, skal udvikles.


Regeringen har afsat en pulje på 100 mio. kr. til forsøg med byfornyelse i problemramte by- og boligområder i store byer. Frem til den 10. september 2004 kan landets kommuner søge om at få del i midlerne.

- Vi vil bryde den negative spiral i områder, hvor dårlige fysiske forhold, sociale problemer og en skæv sammensætning af beboere forstærker hinanden. Den særlige byfornyelses-indsats skal sætte gang i en positiv udvikling i problemramte områder. Samtidig glæder jeg mig over, at puljen på 100 mio. kr. til byfornyelse også er med til at øge beskæftigelsen, siger Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Belastede byområder er ifølge regeringen præget af dårlige fysiske forhold med manglende installationer, slidte boliger og bygninger, mange små lejligheder og dårlige friarealer.

Støtten målrettes til forsøg med fornyelse af områder og bygninger. Forsøgene kan omfatte særlige indsatser for at fremme integration, øge beskæftigelsen i området, forebygge kriminalitet, forsøg med at indrette friarealer og til at forbedre det sociale miljø.

Tilsagn om støtte vil allerede falde til november. Det forventes, at fem-ti problemramte områder i store byer får støtte fra puljen.

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området