UgensErhverv.dk

Ny håndværkeruddannelse

Restaurerings-håndværker udbydes som et pilotprojekt på Odense Tekniske Skole og forventes at sprede sig til hele landet

19-01-2007Restaurerings-håndværker udbydes som et pilotprojekt på Odense Tekniske Skole og forventes at sprede sig til hele landet


Bygninger fra 1700-1800 tallet holder i flere århundrede, men kræver vedligeholdelse og restaurering. Et stigende behov for at sikre, at danske bygninger lever op til nutidig standard, samtidig med at bygningens særlige karakter bevares, gør, at en ny videreuddannelse for byggeriets håndværkere ser dagens lys.

Pilotprojektet har direkte sammenhæng med Odense Tekniske Skoles engagement i restaurering af gamle bygningsværker på Grønland og St. Croix, og de, der vælger at gennemføre uddannelsen som restaurerings-håndværker, vil komme til at prøve kræfter med rigtige restaureringsprojekter.

- Det er simpelthen en nødvendighed for at forstå filosofien bag bygningsværkerne, samt hvilke teknikker, der har været brugt i de forskellige historiske perioder, siger projektleder Mogens Victor Andersen, Odense Tekniske Skole.

Håndværksfagene har de seneste årtier ændret karakter fra egentligt håndværk hen imod mere montagearbejde, hvilket har medført en ændring i kompetencer og adfærd hos de fleste håndværkere. Det betyder, at den viden og de kundskaber, der var kendetegnende ved det gamle håndværk, efterhånden er gået tabt. Det giver især problemer i forbindelse med byfornyelses-, restaurerings- og bevaringsopgaver.

Den nye uddannelse som restaureringshåndværker udbydes som et pilotprojekt på Odense Tekniske Skole og forventes at sprede sig til hele landet. Bag projektet står en lang række stærke kræfter, bl.a. Realea A/S, Dansk Byggeri, Bygningskultur Danmark, 3F, Danske Malermestre, Træ Industri Byg og Teknisk Landforbund.

- En af vores målsætninger er at medvirke til sikring af vores bygningskulturelle arv, og blandt andet derfor er vi gået med i dette spændende uddannelsesprojekt. Det er en uddannelse, der via tværfagligt samarbejde lægger stor vægt på at skabe en helhedsforståelse for de mange elementer og håndværk, der indgår i bevarings- og restaureringsarbejder, siger underdirektør Peter Kjølby, Realea A/S.

Udover at sikre den rette forståelse med hensyn til økonomi, analyse, vurdering, planlægning og gennemførelse af restaureringsprojekter, vil håndværkerne lære om kunsten at holde fingrene væk. En for ivrig håndværker kan gøre mere skade end gavn, og som restaureringshåndværker gælder det om at være ydmyg over for fortidens håndværkskunst, omhyggelig og have sans for detaljen.

På baggrund af arbejdet med den ny restaureringsuddannelse har skolen også fået bevilling til at udvikle uddannelser inden for byfornyelse. Det, som i starten var tænkt som en relativ lille uddannelse i bygningsrestaurering, er nu ved at udvikle sig til også at omfatte bygningsrenovering i samarbejde med et byfornyelsesselskab, Byggeteknisk Højskole og Arkitektskolen i Århus.

-sbo


Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek