UgensErhverv.dk

Stigende byggeaktivitet

Trods usikre tal konstaterer Danmarks Statistik, at der er fremgang inden for området.

24-05-2004

Trods usikre tal konstaterer Danmarks Statistik, at der er fremgang inden for området.


Byggeaktiviteten har været stigende i 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode i år 2003. Det slår Danmarks Statistik fast med de nyeste tal inden for området. Det samlede byggeri er ifølge Danmarks Statistik steget med syv procent.

Tallene er dog behæftet med en vis usikkerhed, da grundlaget for tallene ikke er helt komplet grundet forsinkede indberetninger fra Bygnings- og boligregisteret (BBR).

Der konstateres både fremgang inden for erhvervs- og boligbyggeri.

Hos Dansk Byggeri glæder man sig over de nye tal.

- Det er en positiv overraskelse, at erhvervsbyggeriet er i stigning, udtaler Vibeke Gaardsholt, chef for erhvervspolitisk sekretariat i Dansk Byggeri.

- I lyset af de svage udenlandske konjunkturer har der hersket en del usikkerhed om, hvornår vendingen i erhvervsbyggeriet ville indtræffe, men nu ser vi de første spæde tegn på, at erhvervsbyggeriet er i bedring, siger hun.

Også boligbyggeriet viser gode takter.

Ifølge Dansk Byggeri lå det samlede antal påbegyndte boliger i 1. kvartal fire procent højere end året før. Det er primært parcelhusbyggeriet, der er i vækst, mens byggeriet af etageboliger kun går frem med to procent, oplyser Dansk Byggeri.

- Den lave rente og de trods alt stadig rimelige beskæftigelsesudsigter har løftet parcelhusbyggeriet, mens byggeriet af etageboliger er påvirket af, at byggeriet af almene boliger har ligget på et højt niveau i et par år, og derfor må forventes at falde i år, udtaler Vibeke Gaardsholt fra Dansk Byggeri.
-ls.


Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København