UgensErhverv.dk

Stigende byggeaktivitet

Trods usikre tal konstaterer Danmarks Statistik, at der er fremgang inden for området.

24-05-2004

Trods usikre tal konstaterer Danmarks Statistik, at der er fremgang inden for området.


Byggeaktiviteten har været stigende i 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode i år 2003. Det slår Danmarks Statistik fast med de nyeste tal inden for området. Det samlede byggeri er ifølge Danmarks Statistik steget med syv procent.

Tallene er dog behæftet med en vis usikkerhed, da grundlaget for tallene ikke er helt komplet grundet forsinkede indberetninger fra Bygnings- og boligregisteret (BBR).

Der konstateres både fremgang inden for erhvervs- og boligbyggeri.

Hos Dansk Byggeri glæder man sig over de nye tal.

- Det er en positiv overraskelse, at erhvervsbyggeriet er i stigning, udtaler Vibeke Gaardsholt, chef for erhvervspolitisk sekretariat i Dansk Byggeri.

- I lyset af de svage udenlandske konjunkturer har der hersket en del usikkerhed om, hvornår vendingen i erhvervsbyggeriet ville indtræffe, men nu ser vi de første spæde tegn på, at erhvervsbyggeriet er i bedring, siger hun.

Også boligbyggeriet viser gode takter.

Ifølge Dansk Byggeri lå det samlede antal påbegyndte boliger i 1. kvartal fire procent højere end året før. Det er primært parcelhusbyggeriet, der er i vækst, mens byggeriet af etageboliger kun går frem med to procent, oplyser Dansk Byggeri.

- Den lave rente og de trods alt stadig rimelige beskæftigelsesudsigter har løftet parcelhusbyggeriet, mens byggeriet af etageboliger er påvirket af, at byggeriet af almene boliger har ligget på et højt niveau i et par år, og derfor må forventes at falde i år, udtaler Vibeke Gaardsholt fra Dansk Byggeri.
-ls.


Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området