UgensErhverv.dk

Bygningers varmebehov

Ny beregningsmetode tager højde for ændringerne i Bygningsreglementet.

17-05-2004

For at undgå et unødvendigt højt energiforbrug til rumopvarmning og ventilation stiller Bygningsreglementet krav til bygningers varmeisolering. By og Byg har udgivet en ny anvisning om beregning af bygningers varmebehov, som tager højde for de seneste års ændringer i Bygningsreglementet.

Flere måder
Bygningsreglementets krav til bygningers varmeisolering kan opfyldes på flere måder. F.eks. ved at alle bygningsdele overholder fastsatte krav til varmeisoleringsevnen, de såkaldte U-værdier, samtidig med at bygningens areal af vinduer og døre højst må udgøre 22% af det opvarmede etageareal. Alternativt kan kravene opfyldes ved at overholde Bygningsreglementets fastsatte varmetabsramme eller energiramme.

Over 22%
Både varmetabsrammen og energirammen giver mulighed for at øge vinduesarealet ud over de 22% og alligevel overholde kravene ved at vælge rudetyper eller ydervægge med en bedre isoleringsevne. Derved bliver det muligt at anvende glasfacader eller større vinduespartier i bygningen.

Energirammen angiver det maksimalt tilladte samlede årlige nettovarmebehov til opvarmning og ventilation pr. kvadratmeter opvarmet etageareal. Normalt vil anvendelse af energirammen give den bedste energiøkonomi og den største frihed til udformning af bygningen og valg af bygningsdele.

Beregning af det samlede varmebehov
By og Bygs nye anvisning om beregning af bygningers varmebehov beskriver en metode til at eftervise, at en bygning overholder energirammen ved at beregne bygningens samlede varmebehov. Ved beregningen tages der bl.a. hensyn til solindfald, varmetilskud fra personer og bygningens varmeakkumulerende egenskaber.

I den nye anvisning er der sket en opdatering af den metode, der tidligere er beskrevet i SBI-anvisning 184, idet den nye anvisning tager højde for de senere års ændringer af energibestemmelserne i Bygningsreglementet og de tilsvarende ændringer i Dansk Standard, DS 418. Baggrunden for disse ændringer er bl.a. større fokus på kuldebroer og gulvvarme.

Beregningerne i anvisningen kan enten udføres manuelt eller med pc-programmet: Bygningers varmebehov, Bv98, der ligeledes er opdateret efter ændringerne i BR og DS 418. I anvisningen findes der en række hjælpeskemaer, som gør beregningen lettere.

-tm

Brochurer

 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.

 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser

 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima

 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning

 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger

 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste

 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag

 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Tagpapinspiration

 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København