UgensErhverv.dk

Hård kritik af kloakrenovering

Regering opfordres til at lægge pres på kommunerne, der beskyldes for at sylte kloakker.

14-05-2004

Dansk Byggeri opfordrer regeringen til at lægge pres på kommunerne, der beskyldes for at sylte kloakker.


Fra flere sider bliver der nu skudt med skarpt mod landets kommuner, der ifølge kritikerne ikke lever op til deres ansvar med hensyn til kloakrenovering.

Kritikken kommer, efter Miljøstyrelsen har offentliggjort en undersøgelse af kommunernes kloakfornyelse, der viser, at kommunerne endnu ikke er kommet op i omdrejninger på området. De får svært ved at leve op til den aftale, der blev indgået i 1994 mellem den daværende regering og Kommunernes Landsforening.

Dengang aftalte man, at kommunerne i løbet af 15 år skulle bruge de penge, de ellers havde planlagt at bruge på kloakrenovering over 20 år.

Men der er sket for lidt. Undersøgelsen fra Miljøstyrelsen viser, at i de kommende år frem mod 2008 skal der investeres minimum 1,8 mia. kr. årligt for, at kommunerne kan leve op til den aftale.

Det er ifølge flere kritikere, blandt andet organisationen Dansk Byggeri, ikke særlig realistisk.

- Der er tale om, at investeringen i kloakrenovering skal fordobles i forhold til de investeringer i renoveringsindsatsen, som har været afholdt i perioden 1984 til 2002 på årligt knap 0,9 mia. kr., udtaler direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, der mener, at kommunerne har sløset på området.

- Tallene fra undersøgelsen viser tydeligt, at der skal langt mere konsekvens i investeringerne, og der skal følges op på, at kommunerne reelt lever op til deres forpligtelse omkring renovering af det bestående kloaksystem, siger han.

Kloakker har lav status
Baggrunden for, at det ikke er sket, er ifølge Michael H. Nielsen, at renovering af kloakker har lav politisk status, og at det derfor ofte bliver brugt som spareobjekt, når der skal spares på de kommunale budgetter.

- Det er nødvendigt, at der følges mere konsekvent op på, at de aftalte mål nås, og at de midler, der reserveres til renovering af kloaksystemet, også reelt benyttes til denne indsats. Det er således tankevækkende, at 40% af kommunerne endnu ikke lever op til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven fra 1997 om, at der skal foreligge en kloakfornyelsesplan som en del af kommunens spildevandsplan, siger Michael H. Nielsen.

Dansk Byggeri opfordrer nu regeringen til at tage affære og lægge pres på kommunerne ved de kommende budgetforhandlinger, så de går i gang med renoveringen af de op mod 9000 km kloakrør, der skal renoveres de kommende år.
-ls

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København