UgensErhverv.dk

For et bedre indeklima

Indeklimamærket stiller krav til, hvordan produktet er i brug.

13-05-2004

Indeklimamærket stiller krav til, hvordan produktet er i brug.

Af journalist Lars Solberg

Inden for miljøområdet er der adskillige mærker og certifikater. De mest kendte er nok EU’s miljøblomst og det nordiske Svane-mærke. Og så findes der indeklimamærket, der uddeles af Dansk Indeklima Mærkning under ’Teknologisk Institut Træ’. Selve mærket forestiller et blad i et grønt hus.

Men der er stor forskel mellem de to første og den sidste. Blomsten og Svanen handler om det eksterne miljø, hvor indeklimamærket, som navnet siger, beskæftiger sig med det indendørs miljø.

Endvidere skal varer og byggematerialer leve op til en helt anden type krav, end der gælder for indeklimamærket.

Således skal de leve op til krav fastlagt ud fra vugge-til-grav principper, hvor miljøomkostninger analyseres, lige fra varerne bliver produceret, til de anvendes og smides ud. Produkterne vurderes kemisk og fysisk for, hvad de består af, og hvilken indflydelse de enkelte stoffer har på omgivelserne.

Godkendelsen til et indeklimamærke er en helt anden proces.

Her handler det om, hvordan produktet rent fysisk påvirker på omgivelserne, når det er produceret.

Trivsel
Netop indeklimaet er blevet en af de væsentligste faktorer for trivsel både på arbejdet og i hjemmet.

Og det er ikke tilfældigt, mener Dansk Indeklima Mærkning, der anslår, at omkring hver femte dansker i dag lider af en eller anden form for astma eller allergi.
Både af hensyn til dem, men også i forhold til alle andre er et godt indeklima uhyre vigtigt, mener sekretær i Dansk Indeklima Mærkning, biolog Morten Klamer.

- Et dårligt indeklima kan resultere i hovedpine, unormal træthed og kløende øjne. Disse symptomer kan skyldes de anvendte materialer. Der er derfor god grund til at stille krav til de materialer, vi omgiver os med indendørs, siger han.

Ordningen er frivillig. Der er ingen krav fra myndighedernes side om, at varerne skal have et indeklimamærke. Endvidere koster det penge for forhandleren eller producenten at få sit produkt godkendt. Men Morten Klamer mener, at mærkningen er en meget god ide for en virksomhed, da det betyder et kvalitetsløft at have mærket.

- Indeklima er i stigende grad blevet meget vigtigt for brugere. Derfor er det en god ide for et firma at have produkter, der giver kunderne dokumentation for, at de produkter, de køber, ikke forringer indeklimaet. Og det er indeklimamærket med til at sikre, siger Morten Klamer.

Lang godkendelse
At få godkendt et produkt, som for eksempel et byggemateriale, af Dansk Indeklima Mærkning er en længere proces, hvor det skal undersøges.

Primært handler det om, hvor meget og hvilke stoffer det enkelte produkt afgasser.
Målingen af dette finder sted ved, at materialet placeres i et lukket klimakammer, der ventileres med ren luft.

Derefter holdes ventilationsrate, temperatur og luftfugtighed konstant. På fastlagte tidspunkter tages der luftprøver, som analyseres ved hjælp af forskellige teknikker.
Det kan stå på i længere tid.

En anden del af testningen består i at undersøge, om de stoffer, der afgives, medfører en dårlig lugt.

Det sker via en såkaldt sensorisk bedømmelse af afgasningen, hvor minimum 20 personer rent fysisk med næsen vurderer luftkvaliteten og lugtintensiteten fra materialet, der stadig ligger i et klimakammer, hvorfra der udgår en tragt til næsen.

Alt i alt skal produktet leve op til krav inden for tre kategorier:

- Afgasning, partikelafgivelse og indeklimavejledninger – virksomheden skal have udarbejdet vejledninger med hensyn til projekteringer, transport, opbevaring, montering, rengøring og vedligeholdelse - disse skal også godkendes.

Brochurer

 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning

 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik

 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.

 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti

 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt

 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter

 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!

 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Undertage - til alle tage

 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering

 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København