UgensErhverv.dk

Dansk Byggeri etablerer kloaksektion

Skal varetage medlemmernes uddannelsesmæssige og faglige interesser.

12-05-2004

Skal varetage medlemmernes uddannelsesmæssige og faglige interesser.


Dansk Byggeri har på et repræsentantskabsmøde netop vedtaget at oprette en kloaksektion i organsationen.

Dansk Kloaksektionen bliver sektion nummer 26 i Dansk Byggeri.

Baggrunden for at etablere den er et ønske om at skabe en selvstændig sektion for virksomheder, der beskæftiger sig med kloak/afløbsarbejde og lignende.

Sektionens opgaver bliver at varetage medlemmernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig-teknisk viden samt udvikling inden for området.

Endvidere skal sektionen synliggøre medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og erhvervspolitisk overfor myndighederne.

Dansk Byggeri udtaler, at etableringen af Kloaksektionen vil medføre, at medlemmerne fremover får en mere målrettet information og rådgivning på blandt andet det teknisk-faglig område.

Kloaksektionen afholder stiftende generalforsamling onsdag den 16. juni 2004.
Bestyrelsen forventes at kommer til at bestå af syv medlemmer og skal sammensættes ud fra en repræsentativ dækning af medlemskredsen – fagligt og geografisk.
-ls.

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København