UgensErhverv.dk

Dansk Byggeri etablerer kloaksektion

Skal varetage medlemmernes uddannelsesmæssige og faglige interesser.

12-05-2004

Skal varetage medlemmernes uddannelsesmæssige og faglige interesser.


Dansk Byggeri har på et repræsentantskabsmøde netop vedtaget at oprette en kloaksektion i organsationen.

Dansk Kloaksektionen bliver sektion nummer 26 i Dansk Byggeri.

Baggrunden for at etablere den er et ønske om at skabe en selvstændig sektion for virksomheder, der beskæftiger sig med kloak/afløbsarbejde og lignende.

Sektionens opgaver bliver at varetage medlemmernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig-teknisk viden samt udvikling inden for området.

Endvidere skal sektionen synliggøre medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og erhvervspolitisk overfor myndighederne.

Dansk Byggeri udtaler, at etableringen af Kloaksektionen vil medføre, at medlemmerne fremover får en mere målrettet information og rådgivning på blandt andet det teknisk-faglig område.

Kloaksektionen afholder stiftende generalforsamling onsdag den 16. juni 2004.
Bestyrelsen forventes at kommer til at bestå af syv medlemmer og skal sammensættes ud fra en repræsentativ dækning af medlemskredsen – fagligt og geografisk.
-ls.

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området