UgensErhverv.dk

Flyvende start for evaluering - evalueringscenter har vokseværk!

Efter 4 måneders kommerciel drift har Byggeriets Evaluerings Center nu henvendelser om evaluering af 221 byggerier.

12-05-2004

Efter 4 måneders kommerciel drift har Byggeriets Evaluerings Center nu henvendelser om evaluering af 221 byggerier.

Den forventede entreprisesum er fastlagt for 143 af sagerne og løber samlet op i lidt over 3 milliarder kr.

Dermed vil mange af landets entreprenør- og håndværksvirksomheder være klar med den ”Karakterbog” med nøgletal for deres hidtil gennemførte byggerier, som staten nu forlanger, hvis man i fremtiden vil bygge for en statslig bygherre. Regeringens nye byggepolitik, der blev fremlagt for offentligheden i august 2003 i publikationen ”Staten som bygherre” ser dermed ud til at have båret frugt.

Adm. direktør i Byggeriets Evaluerings Center, Curt Liliegreen, udtaler: ”De 80 virksomheder, vi er i færd med at lave karakterbøger for, står samlet for en meget betydelig del af den danske byggeomsætning. Det er typisk alle de store og mellemstore entreprenør-, håndværks- og installationsvirksomheder, der har lagt sager ind. Glædeligvis får vi også flere og flere mindre virksomheder som kunder”

Fremgangen i evalueringsaktiviteten medfører stor travlhed i Byggeriets Evaluerings Centers kontor i Gl. Dok pakhus, og centret må ansætte nye folk. I løbet af 1. halvår 2004 udvides medarbejderstaben fra 6 til 12 ansatte. Centret har netop ansat to salgsansvarlige og en kontorfunktionær til ekspeditionsarbejde. Lige nu søger centret en civilingeniør, en bogholder og endnu en kontorfunktionær.

”Vi får næsten for travlt, når vi i de kommende måneder skal nå at få karakterbøgerne på plads for de virksomheder, der endnu ikke har været opmærksomme på det nye regelsæt. Vi vil nu være meget aktive for at komme ud og informere specielt målgruppen af virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte. Vi har lært, at der i denne gruppe er et stort informationsbehov, og det vil tage en del tid at nøgletallene bragt i orden for alle disse virksomheder. Vi håber at organisationerne i byggesektoren vil påtage sig ansvaret for at få bragt informationerne ud til alle” fortsætter Curt Liliegreen. Selv har centret nu 65 foredrag og undervisningsarrangementer i kalenderen for 2004, hvor det kommer ud til både virksomheder og bygherrer, og centret har udsendt mere end 20.000 brochurer om reglerne til virksomheder i sektoren.

I lyset af travlheden hilser centret velkomment, at Erhvervs- og Boligstyrelsen nu giver virksomhederne ekstra 6 måneders frist til at få bragt ”Karakterbogen” i orden.

_____________

Yderligere oplysninger hos Curt Liliegreen på telefon 32 64 14 40 eller 20 744 811

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området