UgensErhverv.dk

Flyvende start for evaluering - evalueringscenter har vokseværk!

Efter 4 måneders kommerciel drift har Byggeriets Evaluerings Center nu henvendelser om evaluering af 221 byggerier.

12-05-2004

Efter 4 måneders kommerciel drift har Byggeriets Evaluerings Center nu henvendelser om evaluering af 221 byggerier.

Den forventede entreprisesum er fastlagt for 143 af sagerne og løber samlet op i lidt over 3 milliarder kr.

Dermed vil mange af landets entreprenør- og håndværksvirksomheder være klar med den ”Karakterbog” med nøgletal for deres hidtil gennemførte byggerier, som staten nu forlanger, hvis man i fremtiden vil bygge for en statslig bygherre. Regeringens nye byggepolitik, der blev fremlagt for offentligheden i august 2003 i publikationen ”Staten som bygherre” ser dermed ud til at have båret frugt.

Adm. direktør i Byggeriets Evaluerings Center, Curt Liliegreen, udtaler: ”De 80 virksomheder, vi er i færd med at lave karakterbøger for, står samlet for en meget betydelig del af den danske byggeomsætning. Det er typisk alle de store og mellemstore entreprenør-, håndværks- og installationsvirksomheder, der har lagt sager ind. Glædeligvis får vi også flere og flere mindre virksomheder som kunder”

Fremgangen i evalueringsaktiviteten medfører stor travlhed i Byggeriets Evaluerings Centers kontor i Gl. Dok pakhus, og centret må ansætte nye folk. I løbet af 1. halvår 2004 udvides medarbejderstaben fra 6 til 12 ansatte. Centret har netop ansat to salgsansvarlige og en kontorfunktionær til ekspeditionsarbejde. Lige nu søger centret en civilingeniør, en bogholder og endnu en kontorfunktionær.

”Vi får næsten for travlt, når vi i de kommende måneder skal nå at få karakterbøgerne på plads for de virksomheder, der endnu ikke har været opmærksomme på det nye regelsæt. Vi vil nu være meget aktive for at komme ud og informere specielt målgruppen af virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte. Vi har lært, at der i denne gruppe er et stort informationsbehov, og det vil tage en del tid at nøgletallene bragt i orden for alle disse virksomheder. Vi håber at organisationerne i byggesektoren vil påtage sig ansvaret for at få bragt informationerne ud til alle” fortsætter Curt Liliegreen. Selv har centret nu 65 foredrag og undervisningsarrangementer i kalenderen for 2004, hvor det kommer ud til både virksomheder og bygherrer, og centret har udsendt mere end 20.000 brochurer om reglerne til virksomheder i sektoren.

I lyset af travlheden hilser centret velkomment, at Erhvervs- og Boligstyrelsen nu giver virksomhederne ekstra 6 måneders frist til at få bragt ”Karakterbogen” i orden.

_____________

Yderligere oplysninger hos Curt Liliegreen på telefon 32 64 14 40 eller 20 744 811

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København