UgensErhverv.dk

Byggeaktivitet 3.kvartal: Status quo på højt niveau

- men den begyndende tendens til opbremsning i huspriserne er resulteret i et faldende antal påbegyndte boliger

16-11-2006

Nye tal fra Danmarks Statistik for byggeaktiviteten i 3. kvartal 2006 viser, at det påbegyndte etageareal holdt sig på status quo i forhold til samme kvartal i 2005. Foreløbigt i 2006 er der påbegyndt 7,9 millioner kvadratmeter. Dermed er det samlede påbegyndte byggeri i årets tre første kvartaler - ifølge BAT-økonom Bo Sandbergs beregninger – steget med 1,9% i forhold til 1-3. kvartal 2005.

Opgang i erhvervsbyggeri på 6 pct.
Den samlede status quo dækker over to modsatrettede effekter: Erhvervsbyggeriet bevæger sig opad, mens boligbyggeriet er for nedadgående. Ingen af disse effekter kan siges at være overraskende: ”Vi har længe været klar over, at erhvervsbyggeriet i 2006 virkelig er kommet i omdrejninger – og det er et væsentligt bidrag til det ekstraordinært gode byggeår 2006. 2005 var nemlig fortsat præget af, at man nedbragte tomgangen i det eksisterende kontorbyggeri. Nu er tomgangsprocenten nede under 4 og de kontorlokaler, der stadig står tomme rundt omkring, er svære at udleje enten pga. beliggenhed, indretning eller parkeringsforhold.” siger Bo Sandberg.

Markant nedgang i boligbyggeri
Målt i påbegyndt areal, er nedgangen i boligbyggeriet ganske beskeden (2%). Opgør man i stedet antal påbegyndte boliger, er der registreret et betydeligt fald på 17% fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. ”Det er klart, at den begyndende tendens til opbremsning i huspriserne før eller siden vil resultere i et faldende antal påbegyndte boliger. Og så bør man huske på, at boligbyggeriet i 2004 og 2005 har været helt unikt og historisk højt. Dvs. det er en nedgang fra et meget højt udgangspunkt” siger økonom Bo Sandberg.

Høj aktivitet så længe øjet rækker – udbudssiden i fokus
BAT hæfter sig i øvrigt ved, at det så langt øjet rækker kun i begrænset omfang vil være bygge- og boligmarkedets efterspørgselsside, der på bundlinien kommer til at bestemme aktivitetsomfanget. Der er ganske enkelt så høj grundlæggende efterspørgsel især på forbedringsaktivitet i de private hjem og de almene boliger, at efterspørgselskurven ligger et godt stykke over udbudskurven. Så aktivitetsniveauet bestemmes af, om man på udbudssiden kan levere den efterspurgte arbejdskraft og materialer” forklarer Sandberg.

Store usikkerhedsmomenter
Opgørelsen af byggeaktiviteten skal tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes især forsinkede kommunale indberetninger til BBR-registret. Det er meget vanskeligt at korrigere for forsinkelsen, fordi forsinkelsesmønstret til stadighed ændres. Det er derfor iflg. Danmarks Statistik problematisk at udarbejde retvisende byggestatistik.
- mo

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Byggepladsen er en klimamæssig black box

Byggepladsen er en klimamæssig black box

Nye krav til byggeriet lurer i horisonten, når klimakravene skal revideres i 2025. Alt tyder på, at byggepladsen bliver omfattet af beregningerne af CO2 belastningen

NCC bygger for 120 millioner svømmehal i Nordjylland

NCC bygger for 120 millioner svømmehal i Nordjylland

Ved siden af Idrætscenter Vendsyssel og Vrå Skole skal der opføres en svømmehal med 25 meter bassin med otte baner, morskabsbassin med vandrutchebane samt wellnessafdeling. Projektet har en kontraktsum på ca. 120 millioner kroner

Stor undersøgelse: Malerne vægter kvalitet over alt andet

Stor undersøgelse: Malerne vægter kvalitet over alt andet

Kvaliteten er vigtigst, og renoveringsprojekterne kommer til at stå i kø. Det er blandt konklusionerne i en stor spørgeundersøgelse, hvor Flügger har spurgt skandinaviske kunder om forventningerne til fremtiden og ønsker til malerprodukter generelt

Snickers Workwear introducerer verdens første indbyggede, certificerede knæpuder

Snickers Workwear introducerer verdens første indbyggede, certificerede knæpuder

SPONSORERET INDHOLD: Med lanceringen af verdens første indbyggede, certificerede knæpuder viser Snickers Workwear sit engagement i det, virksomheden kalder 'Inventing workwear'