UgensErhverv.dk

Rekordhøj aktivitet med stabil lønudvikling

Bygge- og anlægsaktiviteten sætter rekord for andet år i træk

16-11-2006Bygge- og anlægsaktiviteten sætter rekord for andet år i træk

Den gennemsnitlige stigning på årsbasis i timefortjenesten for arbejdere og funktionærer ved bygge- og anlægsvirksomhed aftog fra 4,4 pct. i 2. kvartal til 4,3 pct. i 3. kvartal 2006 ifølge DA’s nye KonjunkturStatistik, som blev offentliggjort den 15. november.

- Den stabile lønudvikling - aktiviteten taget i betragtning - afspejler, at det danske arbejdsmarked ikke længere er lukket over for udlandet, som det var tilfældet i midten af 1980’erne, fortæller specialkonsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, og fortsætter:

- Vi kan konstatere, at EUs indre arbejdsmarked fungerer. Af de 16.600 flere som kom i arbejde ved bygge- og anlægsvirksomhed fra august 2005 til august 2006, kom halvdelen fra udlandet. Importen af arbejdskraft var således godt 8.000 arbejdere og funktionærer. Heraf kom ca. 5.000 fra Tyskland, godt 2.000 fra Østeuropa og godt 1.000 fra især UK og Sverige. Herudover kom 2.500 fra ledighed, 3.000 fra andre brancher her i landet og 2.800 fra skoler og erhvervsskoler.

- Vi kan konstatere, at vi lever i et lavinflationssamfund, hvor vi har vænnet os til lave pris- og lønstigninger. Som bekendt er det afgørende ikke udviklingen i den nominelle løn, også kaldet pengelønnen. Det afgørende er i stedet udviklingen i reallønnen efter skat, dvs. den disponible realløn, og den har været stigende. Og det er det helt afgørende for den enkelte lønmodtager, fastslår Finn Bo Frandsen.

Konjunkturstatistikken viser udviklingen i lønmodtagernes samlede fortjeneste og i beregningen af stigningstakten indgår udelukkende lønmodtagere, som er ansat på virksomheder, der indgår i statistikken i to på hinanden følgende kvartaler. Det vil sige, at ændringer i stigningstakten kan skyldes ændringer i lønmodtagernes timefortjeneste eller ændringer som følge af tilgang og afgang af lønmodtagere på identiske virksomheder.
-mo

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Nordkystens Tømmerhandel blev skabt af den entreprenante trælastmand Uffe Ravn ovenpå et boom i sommerhus-byggeriet i 60´erne Nordsjælland – i dag drives den af sønnen Erik Ravn

Der trædes på bremsen

Der trædes på bremsen

Mængden af nye varebiler er for nedadgående. I årets første syv måneder er der indregistreret 13.876 nye varebiler i Danmark, og det er en nedgang på hele 12,9 % i forhold til 2022. Og nedgangen i salget ser tilsyneladende ud til at fortsætte

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Københavns overborgmester vil have ret til krav om højere andel almene boliger i København. Hun efterlyser, at der bygges flere almene boliger og bygges klogt i hovedstaden

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Torben Dybdahl Jensen vinder prisen pga. sin indsats for at motivere unge mennesker til at arbejde i betonbranchen, herunder at afholde den årlige 'Betonworkshop', der efterhånden er blevet en institution i sig selv