UgensErhverv.dk

E-læring i små byggefirmaer

Entreprenørskolen og Dansk Byggeri får statsstøtte til nye IT-kurser via nettet.

12-05-2004

Entreprenørskolen og Dansk Byggeri får statsstøtte til nye IT-kurser via nettet.


Nu skal medarbejdere i de mindre byggevirksomheder være bedre til IT, og undervisningen skal foregår via internettet – det såkaldte e-læring.

Et konsortium med Entreprenørskolen og Dansk Byggeri i spidsen har fået tilkendt støtte fra Videnskabsministeriet og IT- og Telestyrelsens e-læringspulje til projektet, der skal hjælpe mindre firmaer med at finde til tasterne og dermed øge konkurrence-evnen.

- Det er utrolig vigtigt, at indehaverne af også de små virksomheder erkender, at de har behov for ny viden. Fremtiden er en foranderlig proces, hvor virksomhederne til stadighed må tilpasse sig hverdagen - blandt andet gennem videreuddannelse af såvel ledelse som medarbejdere, udtaler afdelingsdirektør på Entreprenørskolen, Niels Henning Andersen, der nu glæder sig til at omsætte de tildelte midler til undervisningstimer.

Skolen har sammen med Dansk Byggeri og fem virksomheder nedsat et konsortium, der skal finde konkrete arbejdsværktøjer til at udvikle ledelses- og driftskompetencen. Det er planen, at 10-12 virksomheder fra begyndelsen af juni og frem til efteråret 2005 skal køre et e-læringsforløb
igennem.

- Det skulle gerne munde ud i, at vi til sidst står med en gennemtestet og veldokumenteret model til et undervisningsforløb, der kan anvendes i flere brancher, udtaler Niels Henning Andersen.

Han peger på, at e-læring tager hensyn til den konkrete virksomhed. Det er en stor fordel og nødvendigt, da mange mindre virksomheder ikke kan klare, at en medarbejder er bortrejst. Ved at bruge e-læringsmodellen behøver kursisten ikke en gang at forlade arbejdspladsen.
-ls.


Brochurer

Lærlingeaftale: Regeringen fodrer hunden med dens egen hale

Lærlingeaftale: Regeringen fodrer hunden med dens egen hale

5,4 milliarder kroner til at forbedre praktikpladssituationen, og nu er det slut med, at virksomhederne årligt skal betale 1-1½ milliarder kroner for meget til AUB-ordningen

SMVdanmark: Antallet af konkurser vil stige

SMVdanmark: Antallet af konkurser vil stige

Selv om byggeriet er mindre hårdt ramt af Corona-krisen end så mange andre oplever de et fald i omsætningen på 27 procent blandt de virksomheder, som er påvirket negativt og antallet af konkurser vil stige, forudser SMVdanmark

En konkurs er ingen dødsdom

En konkurs er ingen dødsdom

Corona-krisen vil få antallet af konkurser i byggebranchen til at stige. Men det er ingen dødsdom, siger Henrik Staun, der fortæller om at lukke og slukke sit livsværk gennem 23 år, nederlagsfølelsen, og om at rejse sig igen

Voldsomste arbejdsløshedsvækst i danmarkshistorien

Voldsomste arbejdsløshedsvækst i danmarkshistorien

Ledigheden for april er af Danmarks Statistik opgjort til 152.800 fuldtidsledige, svarende til 5,4 procent. Det er en stigning på 35.500 siden marts.