UgensErhverv.dk

E-læring i små byggefirmaer

Entreprenørskolen og Dansk Byggeri får statsstøtte til nye IT-kurser via nettet.

12-05-2004

Entreprenørskolen og Dansk Byggeri får statsstøtte til nye IT-kurser via nettet.


Nu skal medarbejdere i de mindre byggevirksomheder være bedre til IT, og undervisningen skal foregår via internettet – det såkaldte e-læring.

Et konsortium med Entreprenørskolen og Dansk Byggeri i spidsen har fået tilkendt støtte fra Videnskabsministeriet og IT- og Telestyrelsens e-læringspulje til projektet, der skal hjælpe mindre firmaer med at finde til tasterne og dermed øge konkurrence-evnen.

- Det er utrolig vigtigt, at indehaverne af også de små virksomheder erkender, at de har behov for ny viden. Fremtiden er en foranderlig proces, hvor virksomhederne til stadighed må tilpasse sig hverdagen - blandt andet gennem videreuddannelse af såvel ledelse som medarbejdere, udtaler afdelingsdirektør på Entreprenørskolen, Niels Henning Andersen, der nu glæder sig til at omsætte de tildelte midler til undervisningstimer.

Skolen har sammen med Dansk Byggeri og fem virksomheder nedsat et konsortium, der skal finde konkrete arbejdsværktøjer til at udvikle ledelses- og driftskompetencen. Det er planen, at 10-12 virksomheder fra begyndelsen af juni og frem til efteråret 2005 skal køre et e-læringsforløb
igennem.

- Det skulle gerne munde ud i, at vi til sidst står med en gennemtestet og veldokumenteret model til et undervisningsforløb, der kan anvendes i flere brancher, udtaler Niels Henning Andersen.

Han peger på, at e-læring tager hensyn til den konkrete virksomhed. Det er en stor fordel og nødvendigt, da mange mindre virksomheder ikke kan klare, at en medarbejder er bortrejst. Ved at bruge e-læringsmodellen behøver kursisten ikke en gang at forlade arbejdspladsen.
-ls.


Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området