UgensErhverv.dk

Stålplader som undertag

Rapport undersøger mulighederne for at anvende bølgeplader i stål som undertag ved tagrenoveringer.

11-05-2004

Rapport undersøger mulighederne for at anvende bølgeplader i stål som undertag ved tagrenoveringer

’Effektiv renovering - Rationalisering i arbejdet med udskiftning af tage’ er titlen på en rapport udgivet af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Rapporten undersøger mulighederne for at effektivisere renoveringen af tegltage ved at anvende stålplader i stedet for bløde baner i kunststof.

Korrugerede plader
Udgangspunktet for rapporten har været et pilotprojekt ved renoveringen af taget på en beboelsesejendom fra 1947 beliggende i Aabenraa med røde vingetagsten. Hovedparten af taget blev renoveret på traditionel vis med et blødt undertag, mens en mindre del af tagfladen fik et undertag med et specielt udviklet system med korrugerede bølgeplader i stål.

Konklusionen er ikke overraskende, at stålløsningen er væsentligt dyrere – helt præcis 25% samlet set. Fordyrelsen skyldes primært forskellen i materialeprisen, mens håndværkernes tidsforbrug ved de to løsninger samlet set var det samme.

Mod vejrliget
Undertagsløsningen med stålplader er dog billigere end en løsning med bløde baner, hvis byggepladsen skal overdækkes. Stålpladerne opfylder stort set kravene til et færdigt tag, og oplægges pladerne løbende, som det gamle tag pilles ned, er tagkonstruktion og bygning fuldt beskyttet mod indtrængning af regnvand.

Stålpladeløsningen kan dog selvsagt ikke beskytte håndværkerne mod vejrliget, selvom løsningen tilbyder et trædefast underlag for den efterfølgende oplægning af tagsten.

Ikke konkurrere
Med udgangspunkt i forsøgsprojektet vurderes stålpladeundertaget på trods af fordelene derfor ikke at kunne konkurrere med en traditionel løsning. Stålpladeløsningen placerer sig uheldigt mellem den prisbillige oplægning af bløde baner undertag uden overdækning og den tilsvarende med overdækning uden at være et reelt alternativ til nogen af dem, når prisforskellen tages i betragtning.

Ændrede krav
På den baggrund vurderes det ikke umiddelbart sandsynligt, at en industrialiseret udvikling af stålpladeløsningen vil være økonomisk attraktiv for en producent.

Som afsluttende positiv udgang på projektet anslår rapporten dog, at barriererne for stålløsningens udbredelse kan overvindes, hvis kravene til undertagets udførelsessikkerhed ændres, eller reglerne til arbejdsmiljøet skulle kræve et trædefast underlag.
Læs mere på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk

-nn
En af fordelene ved undertaget af stål sammenlignet med undertaget af bløde baner er, et det giver et trædefast underlag for håndværkerne under arbejdet med oplægning af tagstenene.Forskellen i materialeprisen gør undertagsløsningen i stål dyrere end en med bløde baner, mens håndværkernes timeforbrug stort set er det samme.

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området