UgensErhverv.dk

Luk ned for vandskaderne i sommerhuset

Sommerhuset skal være tilstrækkeligt opvarmet vinteren igennem, hvis du vil undgå sprængte vandrør og vandskade

03-11-2006

Sommerhuset skal være tilstrækkeligt opvarmet vinteren igennem, hvis du vil undgå sprængte vandrør og efterfølgende vandskade. Forsikringen dækker ikke sprængte vandrør på grund af frost

Der er ingen hjælp at hente fra forsikringen, hvis du får vandskade i sommerhuset på grund af sprængte vandrør. Lukker du ikke ned for vandet vinteren over, skal du være sikker på, at sommerhuset er så godt opvarmet, at vandrørene ikke fryser og sprænger, skriver Bolius Boligejernes Videncenter.

Ingen forsikring dækker
Forsikringen dækker ikke vandskader efter sprængte vandrør, hvis skaden skyldes, at sommerhuset ikke har været varmet nok op. Det forklarer konsulent hos Forsikringsoplysningen Allan Bo Christensen.

- Vi havde sidste vinter flere henvendelser fra sommerhusejere, som ville høre, om de havde udsigt til at få skader dækket af forsikringen, men da måtte vi give den nedslående melding, at det havde de ikke, fordi de ikke havde varmet huset godt nok op, siger Allan Bo Christensen til Bolius.

Det eneste tilfælde, hvor forsikringen dækker skader efter sprængte vandrør i et sommerhus, er, hvis der har været et tilfældigt svigt med varmeforsyningen.

Vandskade dyr fornøjelse
Der er ingen tal på, hvor dyre vandskaderne i sommerhuse er, da det netop er den enkelte ejer, som må betale for skaderne. Men en vandskade er aldrig en billig fornøjelse, siger Allan Bo Christensen.

- Hvis man er rigtig uheldig, kan det løbe op i et par hundrede tusinde kroner. Ét er alt det vand, der er løbet ud, men måske skal hele gulvkonstruktionen også skiftes ud, siger Allan Bo Christensen.

900.000 liter vand på 10 dage
Hvor meget vand, der kan nå at løbe ud efter et sprængt vandrør i et sommerhus, kan driftsleder af Tilvilde, Studebjerg og Vænget Vandværk i Græsted kommune, Finn Jensen, svare på.

I marts opdagede vandværket, at der var et mistænkeligt stort forbrug af vand blandt de omkring 4000 sommerhuse, som de tre vandværker leverer vand til. Efter at have indkredset forbruget til en mindre område, gik Finn Jensen på opdagelse i området, og han var ikke i tvivl, da han fandt lækagen.

- Der løb simpelthen vand ud af døren, og der var vand på grunden, fortæller han.

Helt nøjagtigt 900.000 liter vand var der nået at løbe ud i løbet af de 10 dage, det havde taget at lokalisere sommerhuset, skriver Bolius.

Regning: 36.000 kroner
Med en pris på 40 kr. pr. m3 betyder det en ekstraregning på 36.000 kr. til ejerne af sommerhuset, når årsopgørelsen fra vandværket bliver sendt ud.

Selv om vandspildet var voldsomt i det her tilfælde, er hverken sprængte vandrør eller et stort vandspild nogen sjældenhed, fortæller Finn Jensen.

- Vi er ude for det hver vinter. Lige så snart det bliver varmere efter en periode med hård frost, dukker alle vinterens frostskader op. Og der kan hurtigt løbe 200-400 m3 vand ud i løbet af en uges tid, siger han til Bolius Boligejernes Videncenter.

Luk for vandet
Når vandrørene sprænger, er det fordi, at temperaturen enten er sat for lavt, eller fordi rørene, trods det at huset er opvarmet, er alt for kolde på grund af for eksempel ringe isolering. Men det er ingen undskyldning overfor forsikringsselskabet, at du troede, der var varme nok på. Derfor bør du holde øje med både sommerhus og vejret.

- Hvis de lover hård frost, så bør du sætte mere varme på, siger Allan Bo Christensen.

Hvis du ikke ved, hvor meget du kommer til at bruge sommerhuset i løbet af vinteren, anbefaler han, at du helt lukker for vandet.

Svært at vurdere varmen
Ifølge arkitekt og fagredaktør hos Bolius Boligejernes Videncenter, Kristine Virén, skal temperaturen i sommerhuset være 10-12 grader, for at vandrørene ikke risikerer at sprænge. Men du skal være opmærksom på, at det kan være svært at opnå eller holde på varmen i netop et sommerhus.

- Man kan ikke sætte termostaten på samme måde som derhjemme. Der har man måske fjernvarme eller naturgas, som er nemmere at regulere, mens et sommerhus ofte er el-opvarmet, siger Kristine Virén.

Samtidig kan det være svært at fastholde varmen, hvis der ikke er isoleret ordentligt, påpeger hun.

Varmen skal fordeles jævnt
Du skal også sikre dig, at varmen fordeles jævnt i sommerhuset.

- Hvis man varmer stuen op, men lukker døren ind til badeværelset, hvor vandinstallationerne er, så er det lidt fjollet, siger Kristine Virén.

Sådan sikrer du dig mod sprængte vandrør og vandskader
Hvis sommerhuset ikke er opvarmet:

Luk for vandet ved hovedhanen og åbn vandhanerne for at tømme rørinstallationer og vandvarmer for vand.

Tøm opvaske- og vaskemaskine for vand.

Tøm toilet og cisterne for vand. Hvis en klud sættes i toilet, kan det hindre eventuelle lugtgener.

Toilet, cisterner og gulvafløb kan frostsikres med frostvæske (1 del glycerin og 3 dele vand).

Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand.

Hvis sommerhuset er opvarmet:

Husk tilstrækkelig opvarmning af sommerhuset, hvis rørene ikke tømmes for vand. Sommerhuset bør typisk være opvarmet til mere end 10 grader, når der er vand i vandrørene.

Vær særlig opmærksom på rør, der findes i uopvarmede rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller løber under gulvene.

Husk dog altid at lukke for vandet ved hovedhanen i perioden, hvor sommerhuset ikke er beboet, det kan begrænse en eventuel skade.

Husk især udendørshanen. Luk for vandtilførslen og tøm den for vand.

Kilde: www.forsikringsoplysningen.dk

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek