UgensErhverv.dk

Online guide om indeklimaet

Indeklimaet skal i fokus i danske boliger. Derfor lancerer Rockwool A/S nu en ny indeklimaguide

30-10-2006Indeklimaet skal i fokus i danske boliger. Derfor lancerer Rockwool A/S nu en ny indeklimaguide

Der er nye og skrappere krav i Bygningsreglementet til bygningers tæthed og isoleringsniveau. Dermed skal der også øget fokus på indeklimaet af hensyn til beboernes sundhed og komfort.

Rockwool har derfor lanceret en ny indeklimaguide for at gøre det lettere at forbedre indeklimaet i danske boliger - både når det gælder eksisterende byggeri og nybyggeri.

”Utallige undersøgelser, senest en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen, har vist, at indeklimaet spiller en stor rolle for menneskers velvære. Der er behov for at tage indeklimaproblematikken meget mere alvorligt, end man hidtil har gjort, særligt nu hvor der er nye krav til tæthed i bygningsreglementet” siger udviklingschef Lasse Toft fra Rockwool. Han fortsætter:

”Et tættere byggeri, sådan som Bygningsreglementet nu kræver i nybyggeriet, giver et bedre indeklima, fordi der bliver færre kulde-, træk- og støjgener. Men samtidig giver det et behov for gennemtænkte ventilationsløsninger i bygningerne, fordi det ikke længere kan ske ukontrolleret gennem utætte konstruktioner.”

Indeklimaguiden fra Rockwool er fyldt med gode råd om, hvordan man opnår et godt indeklima i nybyggeriet, og hvordan man kan forbedre det i det eksisterende byggeri. Man kan få information, vejledning og råd til både nybyggeri og eksisterende byggeri. Der kan også gennemføres en test, som afsluttes med en testrapport, som boligejere kan dskrive og anvende i indsatsen for at forbedre indeklimaet i boligen.

Fakta om loven:
Krav om tilfredsstillende indeklima i boliger. Ifølge bygningsreglementet for småhuse BR-S-98 skal enfamiliehuse opføres, så der under normal brug af bygningen kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Den bygningsmæssige del af indeklimaet er først og fremmest fastlagt ud fra den anvendte ventilation og forureningerne indendørs, herunder fugtproduktion. Tæthed og isolering. Kravene til bygningers tæthed og isoleringsniveau er blevet skrappere med de nye byggeregler fra januar 2006.

De nye tæthedskrav skyldes bl.a. et ønske om at sikre et bedre indeklima i boliger. I et hus med en tæt klimaskærm kan ventilationen bedre styres efter behov. Den ventilationsluft, der kommer ind i boligen, kommer ind gennem egnede udeluftventiler eller ventilationsåbninger. En utæt klimaskærm kan derimod føre til byggeskader og risiko for dårligt indeklima pga. skimmelsvamp. I vinterhalvåret er der risiko for, at varm fugtig luft kan kondensere på sin vej ud igennem utætheder i klimaskærmen og dermed give fugtophobning i konstruktionen. Det skaber gode betingelser for skimmelsvamp og i værste fald nedbrydning pga. råd og svamp.

Se indeklimaguiden på www.indeklima.rockwool.dk


Brochurer

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

- Det er en milepæl i danmarkshistorien, sagde transportministeren.

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Tidligere direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen opfordrer Bygge- og installationsbranchen til at lytte til de unge, inddrage dem i planlægningen og behandle dem med respekt på byggepladsen og på skolebænken

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Danmarks første motorvejscafé – Storkereden – kommer igen til ære og værdighed efter en omtumlet tilværelse

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

Projektet ventes at tage omkring to år at gennemføre projektet, hvilket vil ske i etaper. For den enkelte beboer betyder det, at boligen vil være under ombygning i omkring otte måneder.