UgensErhverv.dk

Åbent vindue uden støj

Dobbelte vindueskonstruktioner tillader boligbyggeri i stærkt trafikerede områder.

27-10-2006

Dobbelte vindueskonstruktioner tillader boligbyggeri i stærkt trafikerede områder

Af Niels Nielsen

En forudsætning for boligbyggeriet i både det historiske Jægersborg Vandtårn og Bikuben Kollegiet i Ørestad er anvendelsen af dobbelte konstruktioner til de oplukkelige vinduer, der tillader beboerne i de små ensidigt orienterede boliger at lufte ud uden at være generet af støj fra de stærkt trafikerede omgivelser.

Dæmpet kammer
De dobbelte vinduer i Jægersborg Vandtårn sidder gennemgående på facadepartierne uden karnapper, mens enkelte sidder på siden af karnappen.
Vinduerne er sammensat af to etagehøje vinduer med en indbyrdes afstand mellem de to termoruder på cirka 17 cm. Mellem de to vinduesrammer er monteret en perforeret plade, så resultatet bliver et dæmpet kammer.

De oplukkelige partier sidder henholdsvis i bunden af det udvendige vindue og i toppen af det indvendige og har hver en højde på 40 cm.
Konstruktionen giver en betydelig reduktion af trafikstøjen, når vinduet er åbent.

Lydmålinger i en prøvelejlighed i sjette sals højde viste en nedsættelse af trafikstøjen fra 69 dB udvendigt til 37 dB indvendigt ved en åbning af de udvendige og indvendige rammer på henholdsvis 34 og 32 cm.
I lukket tilstand var de tilsvarende tal 69 dB og 34 dB.

Vinduet i Jægersborg Vandtårn har rod i et udviklingsprojekt, som Energistyrelsen iværksatte helt tilbage i 1999 til 2002 med titlen ’3. generationsvindue’. Fokus var den gang primært på udviklingen af et ’nul-energi vindue’.

Det er imidlertid vinduets gode støjreducerende egenskaber, der i første omgang har udgjort forretningspotentialet for producenten, HS Hansen, som har udviklet vinduet i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras.

Vinduets grundlæggende konstruktion er ikke ny og kendes blandt andet fra Vinterpaladset i Skt. Petersborg, hvorfor vinduesprincippet også betegnes ’russer-vinduet’.

Lydsluse
På Bikuben Kollegiet i Ørestad håndteres støjproblemerne ved at have indbygget en lydsluse i et af de øverste mindre vinduer i den dynamiske vindueskomposition.

Lydslusen er etableret i et ekstra højtsiddende vindue i værelserne ud mod det trafikerede kryds mellem Njalsgade og Amagerfælledvej.

Vinduerne har på samme måde som i Jægersborg Vandtårn to forskudte oplukkelige partier på henholdsvis inder- og ydersiden, men har yderligere monteret et lydabsorberende materiale på hver side af en luftspalte på cirka fem centimeter mellem de oplukkelige partier.

Sluseløsningen giver en reduktion af støjen på 10 dB, så den udvendige støj på målte 65 dB reduceres til det maksimalt tilladelige på 55 dB indvendigt.
Alle vinduer i værelserne på de to facader ud mod det trafikerede kryds er forsynet med en dobbelt vindueskonstruktion, der har en termorude yderst og en forsatsrude med et enkelt lag glas indvendigt.

Sluseløsningen er etableret i et standard glas-alu-vindue fra Velfac, men er udviklet specielt til kollegiet af Rambøll.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek