UgensErhverv.dk
Skimmelvækst og fugtforholdVækst af skimmelsvampe på undersiden af den vindtæ

Skimmelvækst og fugtforhold

Ny E-bog på gaden om Skimmelvækst og fugtforhold , E-bogen indeholder 32 udvalgte byggetekniske erfaringsblade.

25-10-2006

Bladsamlingen omfatter 32 beskrivelser af erfaringsmæssigt gode og enkle løsninger til at udbedre og forebygge svigt og skader. Beskrivelserne omfatter konstaterede problemer i forbindelse med byggeriets praksis, fx:
Lette ydervægge, ventilation af tagkonstruktioner, facade- og hulmursisolering, utilstrækkelig rumventilation, kul-debroer, fuger og overflader i vådrum, fugtige krybekældre, trægulve på terrændæk, fugtige ydermure og kælder-vægge, fuger i udvendige vægge, anvendelse af vindgips og tagunderlag af krydsfiner, korrekt indbygning af ha-logenspots i lofter samt gennemgange af blandt andet fugtundersøgelser og -måling, udtørring efter vandskader, brug af termografi.
På www.byg-erfa.dk (under temaet ”Skimmel og fugt”) angives alle bladsamlingens titler, og der kan ses resumé-er af hvert enkelt erfaringsblad.
Bilbliografiske data:
Redaktion: Jens Østergaard
Fonden BYG-ERFA
September 2006
78 sider
ISBN: 87-988364-3-9
Kr. 400,00 inkl. moms.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Golf-entusiast vendte tilbage til tømmerhandlen

Nordkystens Tømmerhandel blev skabt af den entreprenante trælastmand Uffe Ravn ovenpå et boom i sommerhus-byggeriet i 60´erne Nordsjælland – i dag drives den af sønnen Erik Ravn

Der trædes på bremsen

Der trædes på bremsen

Mængden af nye varebiler er for nedadgående. I årets første syv måneder er der indregistreret 13.876 nye varebiler i Danmark, og det er en nedgang på hele 12,9 % i forhold til 2022. Og nedgangen i salget ser tilsyneladende ud til at fortsætte

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Overborgmester: Rå profit styrer boligmarkedet i København

Københavns overborgmester vil have ret til krav om højere andel almene boliger i København. Hun efterlyser, at der bygges flere almene boliger og bygges klogt i hovedstaden

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Årets vinder af betonprisen suger unge til betonbranchen

Torben Dybdahl Jensen vinder prisen pga. sin indsats for at motivere unge mennesker til at arbejde i betonbranchen, herunder at afholde den årlige 'Betonworkshop', der efterhånden er blevet en institution i sig selv