UgensErhverv.dk

Kontor i sød lagerbygning

Gamle konstruktioner giver stemning i historisk sukkerlager efter omdannelsen til erhvervsejendom.

10-05-2004

Gamle murstens- og stålkonstruktioner giver stemning i historisk sukkerlager efter omdannelsen til kontorhus

Af Niels Nielsen
arkitekt maa

Efter at lagerbygningen ved Odense Sukkerfabrik blev indviet i 1939, startede stablingen af de tusinde af sukkersække, som bygningen var beregnet til. På samme måde er facaden stablet af tusindvis af mursten til de massive vægkonstruktioner på over en meters tykkelse.
I dag er Sukkerlageret omdannet til en moderne erhvervsejendom med åbne kontormiljøer, hvor stemningen præges af de historiske konstruktioner i stål og tegl.

Massiv teglsten
Sukkerlageret er opført som et klassisk gult murstenshus med en rigt detaljeret facade, hvor synlige pilastre og en kraftig muret gesims tydeligt fortæller om bygningens konstruktion.

- Inden vi gik i gang med renoveringen af Sukkerlageret, var der kun fire vindueshuller i bygningen, fortæller Allan Christensen fra Skanska, der har haft totalentreprisen på renoveringsprojektet for udviklingsselskabet Nordkranen.
- En af hovedopgaverne ved renoveringen har derfor været udskæringen af de mange nye vindueshuller, som var nødvendige for, at huset kunne anvendes til kontorarbejdspladser.

Under udskæringen af vindueshuller afsløredes husets kompakte murstenskonstruktion. I stueetagen har murene en tykkelse på hele 1,10 m i massiv teglsten. Herefter tander muren ind i spring til 80 cm for at slutte af med 60 cm oppe ved tagskægget.

Ét stort rum
Oprindeligt fremstod Sukkerlageret indvendigt som ét stort rum. Først senere er de to etagedæk, hvor kontorområderne ligger i dag, blevet tilføjet som en in-situ-støbt betonkonstruktion.

- Ved renoveringen har vi i størst mulig grad genanvendt bygningens eksisterende konstruktioner, fortæller Allan Christensen.
- Udover etagedækkene gælder det også hele tagkonstruktionen, hvor den nye isolering og tagpap er lagt oven på det eksisterende bræddetag.

Den eksisterende elevatorskakt er også genanvendt. Selve elevatoren er dog blevet udskiftet. I tilknytning til elevatoren er blevet udskåret huller i etagedækket til etableringen af en ny central trappeforbindelse. Husets eksisterende trapper i hver gavl anvendes i dag som flugtvejstrapper.

Råt udtryk
Sukkerlageret er indrettet som kontorejendom til henholdsvis et revisionsfirma og en bank. Revisionsfirmaet sætter sig på hovedparten af bygningens kvadratmeter, mens banken kun optager den ene halvdel af stueetagen.

- I interiøret er valgt et råt udtryk med synlige ventilationskanaler og kabelbakker i galvaniseret stål for at bevare husets oprindelige karakter, forklarer Allan Christensen.
- Væggene er pudset op, så man stadig kan se murstenene, og belysningsarmaturerne er holdt helt enkle som en fatning med en pære i. Til gengæld er andre områder finere bearbejdet som gulvet, der er beklædt med højkantsparket og poleret granit.

Det rå interiør og den oprindelige stemning af industri er særlig markant på etagen under taget, hvor den oprindelige spærkonstruktion er synlig. Hele etagen er sprinklet, så stålspærene ikke er pakket ind eller brandmalet, men i stedet malet op i en blank sort farve, som fremhæver de kraftige nittesamlinger og konstruktive overgange.

Runde kviste
Under taget opleves også effekten af de markante runde kviste, der er et ekspressivt nyt element på Sukkerlagerets facade i forhold til den oprindelige bygning. Kvistene trækker et opløftende blødt dagslys dybt ind i den forholdsvis brede bygningskrop.

Kvistenes runde form er ikke fremmed for bygningen, men genfindes i den oprindelige facade, dels som et rundt vindue i toppen af hver gavl og dels som en reminiscens af murede stik fra tidligere vinduer i facaden mod vejen.Sukkerlageret har en iøjnefaldende hjørneplacering nær Odense Centrum, hvor indfaldsvejen fra Middelfart ender. Produktionen på Odense Sukkerfabrik lukkede ned tilbage i 1970, men først i starten af 1990’erne begyndte omdannelsen af de eksisterende bygninger til nye formål. – Foto: Tom Bartho.Oprindeligt fremstod Sukkerlageret indvendigt som ét stort rum, hvor sukkersækkene blev stablet. Senere støbtes et etagedæk i beton. – Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv.

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Et partnerskab mellem 3byggetilbud.dk og Danske Bank skal gøre det lettere for husejeren at gennemskue gevinsterne ved at energirenovere netop deres bolig