UgensErhverv.dk

Tre metaller i ét vindue

Kobberbeklædning på facaden har affødt vindueskonstruktion i kobber, messing og aluminium.

10-05-2004

Kobberbeklædning på facaden har affødt vindueskonstruktion i kobber, messing og aluminium

Af Niels Nielsen

Der er anvendt tre metaltyper til vindueskonstruktionen i Kobbertårnet i Sønder Frihavn. På grund af husets kobberbeklædning kan en traditionel vindueskonstruktion i aluminium ikke anvendes. Kobberets kemiske egenskaber vil gøre, at aluminiummet korroderer.

Elektrisk strøm
Kobber er i kemisk forstand det mest ædle materiale, der anvendes i det danske byggeri. Når kobber anvendes i et byggeri, skal man derfor være opmærksom på, at når metallet kommer i kontakt med vand, dannes en opløsning af kobberioner, der får mindre ædle metaller til at korrodere.

Det var tilfældet i det kobberbeklædte tårnhus i Sønder Frihavn, hvor det derfor mod almindelig praksis ikke var muligt at anvende det mindre ædle metal aluminium, som gennemgående materiale i vindueskonstruktionen.

- I starten blev det overvejet at konstruere vinduerne i træ,’ fortæller projektleder Morten Landry fra facadeentreprenøren H.S. Hansen, der har leveret samtlige glaspartier til Kobbertårnet.
- Trævinduer ville dog ikke passe sammen med husets arkitektoniske udtryk, og derfor udviklede vi et vinduessystem, hvor aluminium kun anvendes til den indvendige ramme og kombineres med en udvendig pynteliste i kobber og messingrammer ved de oplukkelige partier.

Messing er en legering af kobber ved tilsætning af zink. Når der ikke blev lavet en homogen konstruktion i kobber, skyldtes det dels, at kobber er et tungere og dermed dyrere materiale end aluminium og messing; men også at det ikke er muligt at ekstrudere kobber til så detaljerede vinduesprofiler, som krævedes for at få en samling med tre tætninger omkring de oplukkelige partier.

Afgørende for den sammensatte konstruktion er den tætte membran mellem pyntelisten i kobber og vinduesrammen i aluminium.

Ét tons
Vinduespartierne er leveret færdige fra fabrik med glas på byggepladsen. Et færdigt vinduesparti består af et oplukkeligt vindue med to lukkede på hver side.

- Vinduerne er løftet ind i bygningen efterhånden som betonelementerne og etagedækkene blev monteret, fordi der ikke er nogle større åbninger i bygningen udefra, hvor pallerne med vinduespartierne kunne komme ind, fortæller Morten Landry.
- Først derefter blev det næste etagedæk lagt ud, og monteringen af vinduerne kunne begynde indefra med en særlig løftemaskine.

Kun de store glaspartier på seks meter i højden, der strækker sig over to etager øverst på Kobbertårnet, er løftet på plads udefra og glasset sat i efter montering. Med glas ville facadepartierne komme op på en vægt omkring ét tons. En undtagelse er dog de runde hjørnevinduer, der blev monteret med glas.

De almindelige vinduer vejer hver 300 kilo. I alt er der isat 1,4 km vinduesbånd.

Spændingsrækken
Spændingsrækken fortæller om metallers evne til at afgive elektroner og indgå i kemiske reaktioner eller korroderer. Jo dårligere reaktionsevne – jo mere ædle.
Spændingsrækken for de mest almindelige metaller i danske bygninger med det mest ædle først: 1. kobber, 2. bly, 3. tin, 4. jern, 5. zink og 6. aluminium.

Kobber i Danmark
Navnet kobber er en afledning af middelhavsøen Cypern, som i oldtiden var vigtigste leverandør af metallet, der dengang anvendtes til mønter.
I Danmark er der ingen naturlige forekomster af kobber. Når metallet alligevel er blevet kendetegnende for spirene på de historiske monumenter i København, skyldes det kong Christian den IV (1577-1648). Den entreprenante monark igangsatte brydningen af kobbermalm i Norge, der den gang var en del af kongeriget, for at anvende metallet til blandt andet beklædningen af Børsens spir og Rosenborgs tage.Kun de store vinduespartier øverst oppe, der strækker sig over to etager, er monteret uden glas. Resten er leveret færdige fra fabrik. – Foto: Tom Bartho.Vandret udsnit af vinduesparti, der viser de tre typer metal til vindueskonstruktionens profiler med kobberinddækningen yderst, messing (skraveret) til de mellemliggende og oplukkelige dele og indvendigt aluminium. - Tegning: H.S. Hansen.

Brochurer

 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik

 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar

 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.

 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger

 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning

 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste

 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand

 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs

 • Sindal Trappen

  Sindal Trappen

  Ægte dansk håndværk

 • Thy Trapper

  Thy Trapper

  100 % dansk produceret trapper

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området