UgensErhverv.dk

Udbygning af Køge Bugt-motorvejen

Ekstra spor på den trafikerede motorvejsstrækning forventes klar i 2008.

06-05-2004

Ekstra spor på den trafikerede motorvejsstrækning forventes klar i 2008.


Folketinget har vedtaget lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd. Vedtagelsen af lovforslaget betyder, at strækningen udbygges med et ekstra spor i hver retning, således at Køge Bugt Motorvejen på den nordligste del af strækningen mellem Motorring 4 og Greve Nord udvides fra de nuværende otte til ti spor, og resten af strækningen udvides fra de nuværende seks til otte spor.

Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen er en del af en politisk aftale mellem den tidligere regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Centrumdemokraterne om gennemførelse af en række vej- og jernbaneprojekter.

Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd er i dag landets mest trafikerede motorvejsstrækning. I gennemsnit passerer over 100.000 køretøjer strækningen hver dag.
Den omkring fem km lange ny strækning forventes at kunne tages i brug i 2008.

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København