UgensErhverv.dk

Hovedbanegården fornys

Københavns Hovedbanegård skal ombygges og renoveres for 400 mio. kr.

06-05-2004

Der skal udføres en gennemgribende reparation af Københavns Hovedbanegårds næsten 100 år gamle haldæk. Samtidig forstærkes af forplads- og parallelgadebroerne foran hovedindgangen.

Desuden planlægges perronforlængelser og sænkning af to perroner, men denne del af projektet er ikke endeligt vedtaget.

DSB står selv for byggestyring og arkitektarbejder, mens Carl Bro er rådgivende ingeniør. Der er tale om en rammeaftale, som dækker projektering og projektopfølgning samt option på byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Projekteringen er begyndt, og byggeriet ventes sat i gang med udgangen af 2005. Det ventes færdigt i 2008.

Københavns Hovedbanegård er tegnet af arkitekten Heinrich Wenck og indviet i 1911.

-tm

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København