UgensErhverv.dk

Indeklimaet er stadig meget farligt

Helt generelt mangler vi viden på området.

30-08-2006

Helt generelt mangler vi viden på området

Af Tove Malzer

Der mangler helt generelt viden om de påvirkninger, vi udsættes for fra boligers indeklima.

Det fremgår af en aktuel gennemgang af status og perspektiver på indeklimaområdet, udarbejdet for Miljøstyrelsen af en tværfaglig forskergruppe.

- I vidt omfang har man overset de risici, der knytter sig til indeklimaet i boliger, selv om vi opholder os over halvdelen af livet i boligen, Indeklimaet på arbejdspladser og institutioner er forholdsvis bedre undersøgt, siger seniorforsker Lars Gunnarsen fra SBi, som har ledet forskergruppens arbejde.
Partikler et alvorligt problem

Dårligt indeklima øger risikoen for, at vi får kræft, hjertekarsygdomme, infektionssygdomme og allergiske reaktioner samt en række mindre alvorlige symptomer som hovedpine og luftvejs- og øjenirritationer.

Dertil kommer, at dårligt indeklima er generende og forringer komfort og trivsel i det hele taget. Det kan måles som nedsat produktivitet i virksomheder og nedsat læringsevne i skoler.

Forskergruppen peger på, at et af de alvorlige problemer er de partikler, der omgiver os både inden og uden døre. Tidligere undersøgelser har vist, at partikler fra udendørs forureningskilder koster 3400 ekstra dødsfald om året.
Hertil kommer et ukendt antal dødsfald som følge af partikler fra indendørs forureningskilder. Begge typer partikler findes i indeklimaet, og dødstallet ville formentlig være langt lavere, hvis man kunne begrænse partikelforureningen inden døre, hvor danskerne opholder sig 80-90% af tiden.

Alle kan gøre noget
Partiklerne er ifølge forskerne blot én blandt mange af de farer, som indeklimaet byder på. Men alle kan gøre noget ved sagen.

- Først og fremmest kan vi hver især begrænse den indendørs forurening, særligt fra tobaksrygning, men også fra stearinlys og brændeovne. Og vi kan lufte bedre ud og undgå for høj luftfugtighed, bl.a. fra tørring af vasketøj, mener de.

- I byggebranchen kan man være mere omhyggelig med at undgå, at byggematerialer ligger og bliver fugtige på byggepladsen, for det kan give skimmelsvampe i det færdige byggeri. Byggebranchen kan også begrænse den indendørs brug af materialer med sundhedsfarlige stoffer, f.eks. ftalater, formaldehyd og fungicider. Og bygningsejerne kan sørge for ordentlig vedligeholdelse, både for at undgå fugtskader, der giver indeklimaproblemer, og for at sikre, at ventilationsanlæg fungerer, som de skal.

Læs mere om indeklima i seneste udgave af Fagbladet Byggeri nr.6-2006.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs