UgensErhverv.dk

Fælles nordiske brandregler på vej

Nyt projekt skal gøre det nemmere at handle med brandsikre byggematerialer over grænserne

30-08-2006

Brandlaboratorier i de fem nordiske lande skal frem til maj 2008 arbejde sammen med bygningsmyndighederne i Sverige, Norge, Island og Danmark om at skabe en fællesnordisk holdning til kravene til byggematerialers brandegenskaber.

Erhvervs- og Byggestyrelsen repræsenterer Danmark i projektet, der blandt andet skal gøre samhandel med brandsikre byggematerialer over grænserne nemmere.

- Når forskellige lande stiller forskellige krav til byggematerialer, hæmmer det producenter, byggefirmaer og rådgiveres evne til at handle på tværs af landegrænser. Derfor arbejder styrelsen med et dobbelt sigte. På kort sigt er målet at fjerne de nordiske forskelle. På længere sigt skal projektet føre til en fælles nordisk holdning til nye EU initiativer på brandområdet, siger vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Jesper Rasmussen.

Tidligere har de nordiske lande sammen udviklet fælles metoder til brandprøvning, hvilket har betydet, at de nordiske lande siden har kunne påvirke udformningen af EU-standarder på området.

Samarbejde skal nu udvides, så der til maj 2008 også vil ligge fælles nordiske regler for brandsikre byggematerialer.

Projektet begynder i denne uge, og er støttet af Nordic Innovative Center.

-los

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder